Tärkeimmät aluevaalit

Kokoomus on aluevaalien suosikki, keskustalle ja vihreille voi olla luvassa pettymyksiä. Koko joukko poliitikkoja tavoittelee vaaleissa kolmatta vaikuttamispaikkaa, jotkut jopa neljättä.

aluevaalit 2022
Teksti
Heikki Vento

Suomessa jaetaan 23. tammikuuta valtaa kenties enemmän kuin eduskuntavaaleissa. Ensimmäisissä aluevaaleissa valittavat 1 400 valtuutettua päättävät, missä ja millaisia terveyspalveluita alueilla on tarjolla.

Uudet valtuustot aloittavat työnsä maaliskuun alussa. Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja palo- ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta hyvinvointialueille ensi vuoden alussa.

Ensimmäisen vaalikauden alussa hyvinvointialueilla rakennetaan suuria poliittisia paketteja. Uusia hallintomalleja on jo pohjustettu, mutta lopulliset päätökset tehdään vasta vaalien jälkeen valtuustoissa.

Valtuustot hyväksyvät uudet johtamisjärjestelmät ja ratkaisevat, kuinka pitkälle poliittinen valvonta viedään. Ne päättävät, perustetaanko valtuuston avuksi lautakuntia, joiden jäsenet valitaan poliittisin perustein. Ne ratkaisevat, mitkä luottamustehtävät ovat päätoimisia, palkallisia tehtäviä, ja millaisia kokouspalkkioita eri elinten jäsenille maksetaan.