Velan pitkät jäljet

Kuinka paljon haluamme kuluttaa tänään verrattuna tulevaisuuteen? SK julkaisee otteen Risto Murron kirjasta Puuttuvat puoli miljoonaa  – väestökato ja Suomen talouden tulevaisuus.

talous
Teksti
Risto Murto

Kykymme maksaa julkista velkaa on sidoksissa väestökehitykseen. Valtion velka eroaa tavallisen ihmisen ottamasta velasta siinä, että sitä ei ole tarkoitus maksaa täysimääräisesti takaisin. Valtioilla ei ole määriteltyä elinikää.

Maailmassa on hyvin vähän velat­tomia valtioita. Käytännössä jokaisella teollisuusmaalla on velkaa ja sitä on hyvin todennäköisesti 25 ja 50 vuoden päästäkin.

Talouskasvu ja väestö vaikuttavat siihen, kuinka paljon velkaa voi olla. Kyseessä on myös sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus samalla tavalla kuin eläkejärjestelmässä. Ottamalla tänä päivänä paljon julkista velkaa sidotaan samalla seuraavien sukupolvien käsiä.

Jos isojen sukupolvien aikana otetaan paljon velkaa, seuraavat pienet sukupolvet joutuvat huolehtimaan suhteellisesti kovemmasta velkataakasta. Mitä pienempiä ovat seuraavat sukupolvet, sitä harkitumpaa tämän päivän velanoton pitäisi olla.