Kuntien lapset

Lasten ja nuorten palveluista tuli kuntien suurin toimiala. Säästöt kohdistuvat yleensä sinne, missä on suurimmat menot. Nyt leikkurille on yksi ilmeinen osoite.

kunnat
Teksti
Eeva-Liisa Hynynen
Kuvitus
Klaus Welp
Grafiikka
Hannu Kyyriäinen

Kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät vuoden alussa kunnilta hyvinvointialueille, keskittyvät kunnat vastedes lapsiperheiden palveluihin.

Katse kohdistuu erityisesti 0–15-vuotiaisiin. He tuovat suurimmat peruspalveluiden valtionosuudet kotikuntiensa kassaan – ja samalla tuntuvimmat menot.

Mielenkiintoiseksi uuden kuntamatematiikan tekee se, että osassa kunnista on paljon lapsia, osassa vain vähän – ja olosuhteet, joissa palveluja järjestetään, vaihtelevat suuresti.