Elpymisrahat jakoon

EU:n elpymispaketin toimeenpano on Suomessa kiivaimmillaan, mutta valvonta on viivästynyt.

Kesäkuun lopussa selvisi, että Suomi saa koronapandemian takia luodusta EU:n elpymispaketista yhteensä 2,6 miljardia euroa.

Vielä viime vuonna Suomen arvioitiin saavan 2,9 miljardia euroa, mutta ennakoitua paremman talouskehityksen takia summa jää pienemmäksi.

Ministeriöt ja viranomaiset ovat myöntäneet varoja viime vuodesta alkaen vauhdilla.

”Elpymispaketin toimeenpano on nyt kiivaimmillaan”, sanoo Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n johtava EU-asiantuntija Janica Ylikarjula.

Yli 800 miljardin euron elpymispaketti rahoitetaan jäsenmaiden yhteisvelalla. Rahoitusta jaetaan jäsenmaille avustuksina ja lainoina. Rahankäytölle on vaadittu tiukkaa valvontaa. Esimerkiksi EU:n tilintarkastustuomioistuin on ollut huolestunut, että kaikkien hankkeiden taustoja ei ehditä tarkistaa kunnolla.

Euroopan komissiolla on rahoituksen seurantasivu, josta löytyy tietoa muun muassa suoritetuista maksuista.

Komissio myöntää rahoitusta sitä mukaa kun jäsenmaat saavuttavat elpymissuunnitelmissa hyväksyttyjä tavoitteita. Seurantasivulla tavoitteiden toteutumista ei kuitenkaan avata tarkemmin.

”Olisimme toivoneet, että seurannasta tulisi vielä systemaattisempi”, Ylikarjula sanoo.

Rahoituksen seurannassa luotetaan pitkälti kansalliseen valvontaan.

Suomessa tarvittavien valvontamekanismien luominen ei ole edennyt suunnitellussa aikataulussa. Alun perin tavoitteena oli, että valvontaa koskevat lait olisivat voimassa vuoden 2021 lopussa.

Hallitus antoi lakiesityksensä kuitenkin vasta viime huhtikuussa. Lait hyväksyttiin eduskunnassa kesäkuun puolivälissä.