Tahdon asia?

Profiilikuva
Kirjoittaja on vapaa toimittaja.

Tämän päivän uutiset panevat kysymään: onko metsäteollisuuspomojen pakko teurastaa tehtaita ja työpaikkoja?

Stora Enson ja UPM:n ilmoitukset tuotannon leikkauksista ja työvoiman vähennyksistä merkitsevät, että Suomen metsäteollisuus lopettaa tai ulkoistaa 4750 työpaikkaa. UPM vähentää 1600 työntekijää, Stora Enso 3150.

Metsäyhtiöiden Suomessa sijaitsevista työpaikoista pyyhkiytyy pois joka kymmenes.

Kajaanissa, Imatralla, Valkeakoskella ja muilla tehdaspaikkakunnilla uutiset ovat murheenviestejä paitsi työntekijöille ja heidän perheilleen myös kuntien johdolle ja luottamusmiehille.

Pelkästään Kajaanissa työttömiksi jää yli 500 ihmistä. Kunta menettää kymmeneksen tuloverokertymästään, noin 10 miljoonaa euroa.

Stora Enson johto perustelee päätöksiä kustannustehokkuudella ja varautumisella Venäjän puutulleihin. UPM:n mukaan kysymys on kannattavuuden turvaamisesta tilanteessa, jossa kustannukset nousevat ja alan kasvu on hidasta.

Kaikki
muuttuu

UPM:n toimitusjohtaja JussiPesonenarvioi viime keväänä, että metsäteollisuudessa mullistuu kaikki: yritykset, tuotteet, kaikki mahdollinen.

Pesonen siis on sitä mieltä, että kysymyksessä on objektiivinen rakennemuutos, joka ei riipu esimerkiksi ahneiden kapitalistien tahdosta.

Onko hän oikeassa? Jos katsotaan viime aikojen trendejä metsäteollisuuden näkökulmasta, niin vaikuttaa siltä, että on.

Venäjän tuontipuu loppuu Suomen metsäteollisuudelta. Raaka-aineet ja energia kallistuvat samalla kun monen tuotteen reaalihinnat rapautuvat.

Globaali kilpailu kiristyy, kun esimerkiksi Kiinan paperintuottajat tunkeutuvat Eurooppaan.

Erityisesti Amerikassa paperin kysyntä supistuu, kun lukijat ja mainostajat siirtyvät nettiin.

Tulevaisuudessa vielä EU terästää ilmastopolitiikkaansa, mikä nostaa kustannuksia entisestään.

Alalla on liikaa kapasiteettia, joka on kuin myllynkivi elinkelpoisten tehtaiden kaulassa.

Kaikesta päättäen ilman tiukkoja toimia metsäteollisuus ajautuisi vielä pahempaan kriisiin kuin missä se nyt on.

Säilyykö ala
Suomessa?

Alan miehet väittävät, että osaamista on edelleen. Se pitää vain tuotteistaa ja kaupallistaa.

Metsäteollisuuden tulevaisuus on sellaisissa innovaatioissa, joita on jo markkinoilla: pakkauskartongeissa, joihin on ladattu tietotekniikkaa, biopolttoaineissa, tarrapapereissa ja niin edelleen. Ynnä muussa sellaisessa, mitä emme osaa vielä edes kuvitella.

Metsäteollisuus siis säilyy. Toivottavasti.

Kaikki Nurkanvaltaaja-blogin kirjoitukset löydät täältä

Lue mitä mieltä Keijo Korhonen on metsäteollisuuden kriisistä: ”Nauttikaamme EU:n siunauksista!” (SK netti 12.9.2008)