Sitra elvyttää talouspolitiikan johtamiskurssit

Profiilikuva
Blogit Nurkanvaltaaja
Kuva Janne Kainiemi.

Sitran talouspolitiikan johtamiskurssien teemana on tällä kertaa kestävä talous.

Moni muistaa vielä Sitran legendaariset talouspolitiikan johtamiskurssit. Maanpuolustuskurssien pikkuveljeksikin kutsutun kurssituksen Sitra lopetti liki 30 vuoden rupeaman jälkeen vuonna 2005. Kaikkiaan koulutukseen ehti osallistua lähes 2 000 kurssilaista.

Nyt talouspolitiikan johtamiskurssit ovat modernisoituna kokemassa ylösnousemuksen ihmeen. Teemaksi on valittu kestävä talous, ja kursseja valmistellaan ja testataan muodikkaasti joukkoistamista hyväksi käyttäen.

Kurssia työstämään on koottu noin 30 hengen Kestävän talouden foorumi, jonka jäseniä luonnehditaan poikkiyhteiskunnalliseksi joukoksi. Foorumi suunnittelee parhaillaan joulukuun puolessa välissä käynnistyvää pilottijaksoa. Ensimmäinen varsinainen Kestävän talouden johtamiskurssi starttaa ensi keväänä.

Kurssilla on tarkoitus opettaa yhteiskunnan päättäjille ja vaikuttajille, miten talouspolitiikkaa tehdään ja miten talouspolitiikan välineitä voidaan entistä paremmin hyödyntää kestävän talouden edistämiseksi. Kurssin lähtökohta Sitran mukaan on, ettei kestävä talous tarkoita vain taloudellista kestävyyttä, vaan se toteuttaa tasapainoisesti taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden tavoitteita.

Miten luodaan ja ylläpidetään hyvinvointi-Suomea?

Yksi kurssin arkkitehdeistä on Sitran vanhempana neuvonantaja toimiva Sixten Korkman. Kurssin esittelysivuilla hän toteaa, että ”koulutuksessa meitä ei sinällään kiinnosta, mitä pitäisi tehdä Kreikalle tai ensi vuoden budjetille, vaan meitä kiinnostaa se, miltä Suomi voisi näyttää viiden tai kahdenkymmenen vuoden kuluttua. Miten luodaan ja ylläpidetään hyvinvointia ja mitä ympäristölle tapahtuu”.

Uusimmassa kolumnissaan Sitran saitilla hän jatkaa koulutusteeman pohdiskelua. Suhtautumisessaan yhteiskunnan taloudelliseen, ekologiseen ja sosiaaliseen kestävyyteen ihmiset jakaantuvat Korkmanin mukaan kahteen kategoriaan, hörhöihin ja jääriin.

”Hörhöt ja jäärät eivät sanottavammin käy dialogia keskenään. Edelliset suhtautuvat taloudelliseen analyysiin halveksuvasti, jälkimmäiset antavat sille painoa. Edelliset pitävät jälkimmäisiä moraalittomina, jälkimmäiset edellisiä tyhminä. Edelliset käyvät utopistisia keskusteluja omissa porukoissaan, jälkimmäiset haluavat vaikuttaa päätöksentekoon. Ehkä tätä dialogin puutetta on pidettävä valitettavana, sillä eri tulokulmat voivat parhaimmillaan täydentää toisiaan”, kirjoittaa Korkman.

Tätä vuoropuhelua Sitra nyt siis yrittää käynnistää Kestävän talouden johtamiskurssillaan. Ei ole ihan läpihuutojuttu, sillä bisneksessä ja talouspolitiikan keskiössä on tunnetusti edelleen paljon sellaista telaketjuhenkeä, jonka mukaan ainoastaan kova numerodata ratkaisee.

Toisaalta Sitran tuskin tarvitsee hirveästi pelätä Kestävän talouden johtamiskurssinsa floppaamista. Ainakaan sen ei tarvitse panna paljon paukkuja uuden kurssinsa tarpeellisuuden perustelemiseen tahi mainostamiseen, sillä sen puolen ovat ansiokkaasti hoitaneet niin kotimainen Talvivaara kuin eräät kestämättömästi velkaantuneet eurooppalaiset valtiontaloudetkin.