Sano "bio" jos haluat, että hallitus antaa sinulle hyvää

kanto symbolikuva

Pikkuteitä ajellessa törmää jatkuvasti samaan karuun näkymään. Metsä on kaadettu muutamaa siemenpuuta ja pökkelöä lukuun ottamatta maan tasalle monien hehtaarien alueelta. Rujon ilmeen täydentävät kantoröykkiöt ja syville arville revitty maa. Siinä on kappale kauheinta suomalaista talousmetsää.

Kun metsäteollisuuden tuotanto hiipuu, jää metsiin runsaasti hakkaamatonta puuta. Ilmaston lämpenemisen vuoksi kasvu vain kiihtyy samalla kun puuston talouskäyttö supistuu.

Hallitus päätti viime keväänä hyväksymässään ohjelmassa, että metsät otetaan entistä tehokkaampaan käyttöön. Tämän vuoteen 2020 ulottuvan ohjelman tarkoitus on nostaa puun energiakäyttö nykyisestä noin kahdeksasta miljoonasta kuutiosta 13,5 miljoonaan kuutioon.

Samasta puusta on myös metsäteollisuus kiinnostunut. Se haluaisi käyttää puiden hakkuutähteet, kuten latvukset, oksat ja kannot, biopolttoaineen valmistukseen. Stora Enso testaa yhteistyössä Nesteen kanssa tällaista tuotantoa Varkauden koelaitoksessa. Tällä asialla ovat myös UPM ja Metsäliitto.

Stora Enson ja Nesteen laskelmissa Suomeen mahtuisi teoriassa jopa neljä biopolttoainelaitosta, jotka käyttäisivät hakkuutähteistä jauhettua haketta yhteensä noin kahdeksan miljoonaa kuutiota. Lopputuloksena syntyisi niin paljon biodieseliä, että se kattaisi viidenneksen Suomen liikennepolttoaineen kulutuksesta.

Metsäteollisuuden biopolttoainehankkeiden toteutuminen on vielä monien vuosien ja satojen miljoonien eurojen investointitukien päässä. On kuitenkin mahdollista, että metsäteollisuus ja alueelliset voimalaitokset kilpailevat tulevaisuudessa keskenään samasta raaka-aineesta.

Metsäteollisuuden mielestä hakkuutähteiden polttaminen energiakattilassa on silkkaa haaskausta. Kemian teollisuus taas voisi jalostaa puun jakeita vielä paljon pitemmälle kuin auton moottorissa poltettavaksi.

Bio on taikasana

Kun sanan eteen pannaan bio-etuliite, se tarkoittaa kaikkea hyvää ympäristölle ja maapallon kestävälle kehitykselle. Suomen ympäristökeskus Syke julkisti viime viikolla tutkimuksen, jonka mukaan varsinkaan kantojen polttoa ei voi pitää ympäristötekona, vaikka se korvaa fossiilisten polttoaineiden käyttöä energiakattiloissa.

Kantoja repimällä maanperä nimittäin köyhtyy ja niiden polttamisessa hiili vapautuu ilmaan välittömästi. Syke suosittelee, että kannot jätetään maahan, jossa ne lahoavat pikku hiljaa.

Syke on päätynyt tutkimuksessaan jopa siihen, että jos kantoja poltetaan hallituksen bioenergiaohjelman mukaisesti, se aiheuttaa yhtä suuret hiilidioksidipäästöt kuin öljy saman energiamäärän tuottamisessa.

Sen sijaan oksien, latvojen ja ensiharvennuspuiden käytön energian tuotannossa Syke hyväksyy.
Metsäteollisuuden mielestä on väärin, että kannot ja juurakot rinnastetaan fossiilisiin polttoaineisiin ja niiden talouskäyttöä halutaan rajoittaa. Teollisuuden mielestä ne joutavat kattiloihin poltettavaksi. Jos näin ei tehdä, lämpölaitokset alkavat kilpailla metsäteollisuuden kanssa samasta raaka-aineesta.

Joka tapauksessa puun poltto energiakattilassa tai sen jalostaminen liikennepolttoaineeksi vaativat roimaa julkista tukea. Keväällä hyväksytyssä hallituksen niin sanotussa risupaketissa puun energiapoltto jo sai oman osansa samalla kun teollisuus sai ydinvoimalansa. Se oli keskustan ja vihreiden historiallinen kompromissi. Sen sijaan metsäteollisuuden biodiesellaitoksille ei ole vielä hyväksytty minkäänlaista julkista investointitukea.

Kuvitus Janne Tervamäki.