Suomen Kuvalehden taloustoimittajat kommentoivat rahan liikkeitä.

Sano ”bio” jos haluat, että hallitus antaa sinulle hyvää

Juha Jaakkola
Blogit Nurkanvaltaaja 14.2.2011 07:31

kanto symbolikuvaPikkuteitä ajellessa törmää jatkuvasti samaan karuun näkymään. Metsä on kaadettu muutamaa siemenpuuta ja pökkelöä lukuun ottamatta maan tasalle monien hehtaarien alueelta. Rujon ilmeen täydentävät kantoröykkiöt ja syville arville revitty maa. Siinä on kappale kauheinta suomalaista talousmetsää.

Kun metsäteollisuuden tuotanto hiipuu, jää metsiin runsaasti hakkaamatonta puuta. Ilmaston lämpenemisen vuoksi kasvu vain kiihtyy samalla kun puuston talouskäyttö supistuu.

Hallitus päätti viime keväänä hyväksymässään ohjelmassa, että metsät otetaan entistä tehokkaampaan käyttöön. Tämän vuoteen 2020 ulottuvan ohjelman tarkoitus on nostaa puun energiakäyttö nykyisestä noin kahdeksasta miljoonasta kuutiosta 13,5 miljoonaan kuutioon.

Samasta puusta on myös metsäteollisuus kiinnostunut. Se haluaisi käyttää puiden hakkuutähteet, kuten latvukset, oksat ja kannot, biopolttoaineen valmistukseen. Stora Enso testaa yhteistyössä Nesteen kanssa tällaista tuotantoa Varkauden koelaitoksessa. Tällä asialla ovat myös UPM ja Metsäliitto.

Stora Enson ja Nesteen laskelmissa Suomeen mahtuisi teoriassa jopa neljä biopolttoainelaitosta, jotka käyttäisivät hakkuutähteistä jauhettua haketta yhteensä noin kahdeksan miljoonaa kuutiota. Lopputuloksena syntyisi niin paljon biodieseliä, että se kattaisi viidenneksen Suomen liikennepolttoaineen kulutuksesta.

Metsäteollisuuden biopolttoainehankkeiden toteutuminen on vielä monien vuosien ja satojen miljoonien eurojen investointitukien päässä. On kuitenkin mahdollista, että metsäteollisuus ja alueelliset voimalaitokset kilpailevat tulevaisuudessa keskenään samasta raaka-aineesta.

Metsäteollisuuden mielestä hakkuutähteiden polttaminen energiakattilassa on silkkaa haaskausta. Kemian teollisuus taas voisi jalostaa puun jakeita vielä paljon pitemmälle kuin auton moottorissa poltettavaksi.

Bio on taikasana

Kun sanan eteen pannaan bio-etuliite, se tarkoittaa kaikkea hyvää ympäristölle ja maapallon kestävälle kehitykselle. Suomen ympäristökeskus Syke julkisti viime viikolla tutkimuksen, jonka mukaan varsinkaan kantojen polttoa ei voi pitää ympäristötekona, vaikka se korvaa fossiilisten polttoaineiden käyttöä energiakattiloissa.

Kantoja repimällä maanperä nimittäin köyhtyy ja niiden polttamisessa hiili vapautuu ilmaan välittömästi. Syke suosittelee, että kannot jätetään maahan, jossa ne lahoavat pikku hiljaa.

Syke on päätynyt tutkimuksessaan jopa siihen, että jos kantoja poltetaan hallituksen bioenergiaohjelman mukaisesti, se aiheuttaa yhtä suuret hiilidioksidipäästöt kuin öljy saman energiamäärän tuottamisessa.

Sen sijaan oksien, latvojen ja ensiharvennuspuiden käytön energian tuotannossa Syke hyväksyy.
Metsäteollisuuden mielestä on väärin, että kannot ja juurakot rinnastetaan fossiilisiin polttoaineisiin ja niiden talouskäyttöä halutaan rajoittaa. Teollisuuden mielestä ne joutavat kattiloihin poltettavaksi. Jos näin ei tehdä, lämpölaitokset alkavat kilpailla metsäteollisuuden kanssa samasta raaka-aineesta.

Joka tapauksessa puun poltto energiakattilassa tai sen jalostaminen liikennepolttoaineeksi vaativat roimaa julkista tukea. Keväällä hyväksytyssä hallituksen niin sanotussa risupaketissa puun energiapoltto jo sai oman osansa samalla kun teollisuus sai ydinvoimalansa. Se oli keskustan ja vihreiden historiallinen kompromissi. Sen sijaan metsäteollisuuden biodiesellaitoksille ei ole vielä hyväksytty minkäänlaista julkista investointitukea.

Kuvitus Janne Tervamäki.

Juha Jaakkola

Keskustelu

Olipa selkeä esitys ilman lobbausta mihinkään suuntaan. Tällä lukemisella kantoihin sisältyvän puumassan jättäminen metsään mätänemään ei tunnu perustellulta. Metsän uudistamista tehostamalla pitäisi hiilen sitoutumista maaperään vauhdittaa ja samalla lisätä metsän puuntuotantokykyä.

Niinpä. Itse lopputulos on aivan yhdentekevä, kaiken pyhittää kun julistaa energian bioksi.
Tästä törkein esimerkki on EUn mallioppilaan ensimmäisenä käyttöön ottamat tieliikenteen ”bio”polttoaineet, joita YLEn pääuutisia myöten julistetaan ”vähemmän saatuttaviksi” – täydellistä hölynpölyä.
Noilla ”bio”polttoaineilla ei ole mitään muuta tehtävää kuin koettaa pönkittää EUn vallan legitimiteettiä. Ympäristön kannalta ne ovat pelkästään tuhoisia, samoin kuin mm ruuan tuotannon.

Eiköhän suurin vääryys näiden ”bio”dieseltehtaiden osalta ole turve. Ääänekosken laitoksen ns. vararaaka-aine olisi juuri turve, jonka tuotantoon tarvittaisiin enimmillään 1500 ha uutta turvetuotantoaluetta. Ja kun Vapo sanoo enimmillään 1500 ha, se käytännössä tarkoittaa tasan 1500 ha. Dinosaurusdiesel on siispä huomattavasti vähemmän tuhoisaa, joskaan sillä ei turvata kepulaisia tukityöpaikkoja maakuntiin…

Sykkeen tutkimuksessa voi olla tyypillinen ongelma, mikä näihin skenaarioihin liittyy. Eli miten tarkasteltu systeemi rajataan. En ole siihen tutustunut, mutta käsittääkseni se ei ota huomioon sitä, että kantojen nostamisen jälkeen maahan istutetaan uutta taimikkoa, joka kasvaessaan sitoo poltossa vapautuvaa hiilidioksiidia. Aivan samoin kuin oksien tai kuoren energiakäytössä.

Niin faktat näyttävät ilmeisiltä kun ylhäältä annettuun tietoon ei tahdota suhtautua kriittisesti. Mielstäni taustoja olisi kuitenkin tutkittava tässä bioasiassakin.

Ajatelkaapa asiaa uudelleen ottaen huomioon allaolevat asiat , joista ei tahdota suuressa julkisuudessa keskustella lainkaan.

Artikkelissa mainittu tavoite 13,5 miljoona m3 vuodessa = 40,5 mill/irtom3 (= irto m3 joita kuljetetaan,ostetaan ,myydään varastoidaan ja poltetaan kattiloissa) vastaa on noin 37 % siitä määrästä (150 miil i m3 / v ) mitä voidaan vuosittain saada metsistä poltettavaa raaka ainetta ,ilman että haitataan metsä/paperiteollisuuden hankintoja. (ks http://www.vesitiet.org ,lehti kesäkuu 2010 ). Mikäli tätä ei toteuteta niin raaka aine jää mätänemään metsiin.

Bio raaka aine hankinnan logistiikan parantamisiin on valtioneuvosto anonut ja eduskunta myöntänyt mm vuonna 2008 vuosille 2009-2011 yhteensä 225 miljoonaa euroa.

Onko lehdistö paneutunut siihen mitä ja miksi tuo määrä on todella anottu ja mitä on tehty noilla rahoilla. Ei ….

Mihin ja miksi nuo rahat on käytetty. Mitä on saatu aikaan. Tässä hieman vinkkejä tulevaan tutkimukseenne :

1) Merenkulkuhallituksen esityksestä (silloin hallituksen puheenjohtajana oli metsäteollisuuden ylin edunvalvoja Anne Brunila) päätettiin parantaa ulkomailta tuotavan raaka aineen tuonti mahdollisuuksia väyläparannuksin.

2) Hallitus edellytti että bioraaka aine kuljetukset hoidetaan tulevaisuudessa ainoastaan kuorma autoilla ja rautateitse . Mikä tarkoitti toimintaa niin kuljetusteknisesti EU tavoitteiden vastaisesti kuin ilmastopoliittisesti tyrmäten sisävesilaivakuljetusketjujen kehittämisen

Mitä on saavutettu

1-Kohdasta voidaan todeta viime viikon lehdistötietojen perusteella että puuraaka aine tuonti on noussut 65% vuoden 2010 aikana. Joten väyläparannukset ovat onnistuneet . Voi vain kysyä onko toimittu kuitenkaan Suomen eduskunnalle annetun selvityksen ja tavoitteiden mukaan , joissa edellytetään rahankäytöltä(225 miljoonaa euroa) että suomen kotimaiset bioraaka aineet saadaan talteen

2- Miten monta kymmnenta miljoonaa on hukattu sellaisiin rautatie kehttämisiin joissa ei ole liikennettä.

3- miksi sisävesilaivakehittämistä jarrutetaan tekemällä raportteja jotka eivät perustu EU tavoitteisiin ei tieteellisiin tutkimuksiin eikä VTT:n suosituksiin mm innovaatiotuki järjestelmän toteuttamisisssa.

Näitä luetaan juuri nyt