Saksan perustuslakituomioistuimessa ovat pelissä suomalaisenkin veronmaksajan rahat

Profiilikuva
Kirjoittaja on vapaa toimittaja.

Talletussuoja on nerokas instituutio, suorastaan maaginen. Se nimittäin estää sen, että talletuspaon pelko toteuttaa itsensä.

Talletuspako taas pitää estää, koska se voi kaataa vakavaraisenkin pankin ja aiheuttaa suurta taloudellista tuhoa.

Pelko talletuspaosta täytyy siis poistaa, ja siihen talletussuoja on tehokas lääke.

Yhtä vaikuttava resepti on OMT-ohjelma. Lyhenne tulee sanoista Outright Monetary Transactions, rahapoliittiset suorat kaupat. Se tarkoittaa valtioiden velkakirjojen osto-ohjelmaa, josta Euroopan keskuspankki päätti syyskuussa 2012.

Sen mukaisesti EKP voi tietyin ehdoin ostaa jälkimarkkinoilta euroalueen kriisivaltioiden velkakirjoja, eikä kaupoilla ole ylärajaa. Toistaiseksi EKP ei ole tehnyt tällaisia ostoja.

Ohjelma on toiminut yhtä maagisesti kuin talletussuoja. Toistaiseksi se on katkaissut Italian ja Espanjan korkokierteen ja hälventänyt euroalueen hajoamisuhan, jonka syy oli - spekulaatio euroalueen hajoamisesta.

”OMT - - on ilmainen lounas, pelkkä uskottava sitoumus riittää”, arvioivat Francesco Giavazzi, Charles Wyplosz ja kaksi muuta professoria 12. kesäkuuta kirjoituksessaan ”Karlsruhen viisaus”.

”Karlsruhe” on heidän juttunsa otsikossa siksi, että se on kaupunki, jossa sijaitsee Saksan perustuslakituomioistuin. Viime viikolla Karlsruhen tuomarit alkoivat käsitellä yli 35 000 saksalaisen kantelua, jonka mukaan ohjelma ylittää EKP:n toimivallan. Pohdinta jatkuu syksyyn asti.

Asetelma on historiallinen: ensimmäistä kertaa EU-instituutio on haastettu kansalliseen tuomioistuimeen.

Kantelun mukaan OMT on perustuslaillinen kysymys, koska Saksan budjettivalta kuuluu parlamentille.

Periaatteessa ohjelmaan sisältyy nimittäin valtaisa luottoriski. EKP voi kärsiä niin suuria tappioita, että Saksa ja muut eurovaltiot saattavat joutua pääomittamaan pankin uudelleen. Siis: ohjelma olisi kuulunut Saksan parlamentille.

Karlsruhessa oli kuultavana Saksan talouspoliittinen johtava trio. Valtiovarainministeri Wolfgang Schäuble arvioi, että toistaiseksi EKP ei ole rikkonut toimivaltansa rajoja. Saksan keskuspankin Bundesbankin pääjohtaja Jens Weidmann ilmoitti odotetusti, että ”suorat kaupat” ovat vastoin EKP:n mandaattia.

EKP:n johtokunnan jäsen Jörg Asmussen taas kertoi tuomareille, että ohjelman tarkoitus on palauttaa rahapolitiikan normaali tilanne, jossa korko-ohjaus välittyy kaikkiin euromaihin.

Karlsruhesta voi periaatteessa tulla päätös, jonka mukaan OMT:lle pitää panna rajat tai sen käyttö pitää alistaa Saksan parlamentille. Giavazzin ja kumppanien mielestä se tuhoaisi ohjelman uskottavuuden ja voisi koitua kalliiksi euromaiden veronmaksajille.

Tai sitten perustuslakituomarit pitävät kantelua aiheettomana ja kenties alistavat Luxemburgin EU-tuomioistuimelle kysymyksen, sotiiko ohjelma EU:n perussopimuksia vastaan.

Kansalaisten kantelut pitää ratkaista ja juridiset kysymykset on selvitettävä.

Valitettavasti prosessilla on hintansa: epävarmuus euron kohtalosta jatkuu ja pelastustoimet pitkittyvät ja vaikeutuvat.

Kuvitus Janne Tervamäki.