Finanssivalvonta vaatii läpinäkyvyyttä eläkevakuutuksiin

Profiilikuva
Blogit Nurkanvaltaaja
symbolikuva eurosta

Meille suomalaisille on syötetty vuosikausia veroporkkanaa, jotta ottaisimme entistä suuremman vastuun tulevista eläkevuosistamme. Ja suomalainenhan ostaa tunnetusti tax free -tarjouksena ihan mitä vaan. Viinan lisäksi siis jopa yksilöllisiä eläkevakuutuksia.

Ja hyvinhän veroedulla varustetut eläkevakuutukset takavuosina kaupaksi menivätkin. Nyt myynti on hyytynyt. Yksilöllisiä eläkevakuutuksia ja taannoin markkinoille tulleita niin ikään veroetua nauttivia pitkäaikaissäästämissopimuksia eli PS-sopimuksia myydään yhteensäkin tänä päivänä vain kolmannes siitä määrästä, mitä pelkästään yksilöllisiä eläkevakuutuksia meni kaupaksi vielä muutama vuosi sitten.

Kaikkiaan yksilöllisen eläkevakuutuksen ottaneita henkilöitä on tällä hetkellä noin 600 000. Lisäksi yritykset ovat ottaneet henkilöstölleen noin 150 000 yksilöllistä eläkevakuutusta. Suurella kohulla lanseerattuja PS-sopimuksia on myyty vain noin 15 000 kappaletta.

Vapaaehtoisiin eläkevakuutuksiin liittyvä veroetu tarkoittaa sitä, että vakuutusmaksut ovat verovähennyskelpoisia. Verottaja tulee kuvaan mukaan kuitenkin siinä vaiheessa, kun eläkettä aletaan nostaa. Tuolloin sekä säästöpääomasta että tuotoista on maksettava verot pääomatuloprosentin mukaan.

Vapaaehtoisen varautumisen vauhdittamiseksi markkinoille tuotujen PS-sopimusten verokohtelu noudattelee samaa kaavaa.

Veroetu myyntivalttina

Veroetu on ollut yksilöllisille eläkevakuutuksille ainutlaatuinen myyntivaltti. Ilman sitä ne eivät olisi missään tapauksessa saavuttaneetkaan taannoista suosiotaan.

Alkuinnostuksen jälkeen yksilöllistä eläkevakuutusta alettiin kritisoida piilokuluista, joita kuluttajat eivät olleet osanneet tiedostaa vakuutussopimuksia tehdessään.

Toinen paljastunut ongelma oli, että eri tuotteiden vertailu päällekkäisine kuluineen oli vakuutuksenottajalle erittäin vaikeaa, ellei mahdotonta. Suurimmat ongelmat ovat liittyneet sijoitussidonnaisiin eläkevakuutuksiin.

Finanssivalvonta eli Fiva on nyt reagoinut tilanteeseen. Se aikoo jatkossa vaatia yksilöllisiä eläkevakuutuksia markkinoivilta yhtiöiltä myyntitilanteessa entistä avoimempaa kuluttajainformaatiota. Tarkoitus on, että vakuutusyhtiöt joutuisivat avaamaan myös vanhojen eläkevakuutustuotteiden kulurakenteita.

Vakuutusyhtiöissä tämän pelätään nostavan kustannuksia, vaikka vanhasta kannasta ei vaaditakaan paljastettavaksi yhtä paljon tietoa kuin uusmyynniltä jatkossa edellytetään. Fivan esitys on parhaillaan lausuntokierroksella, joka päättyy 23. marraskuuta.

Finanssivalvonta on päätynyt antamaan asiasta ainakin tässä vaiheessa vain ohjeen, vaikka sillä viime vuonna voimaan tulleen vakuutussopimuslain muutoksen jälkeen olisi ollut periaatteessa mahdollisuus antaa myös sitova määräys. Vakuutusyhtiöistä puolestaan vakuutetaan, että niiden oma ohjeistus myyntitilanteita varten on jo nykyisellään riittävä.

Kuluttajan kannalta määräys olisi ollut varmaan turvaavampi ratkaisu, sillä ohjeiden ja toimialojen oman valvonnan tehosta ei ole aina ollut pelkästään hyviä kokemuksia. Olihan säästöpankeillakin aikoinaan ikioma säästöpankkivalvontansa, ja silti Skopille kävi niin kuin kävi.

Kuvitus Janne Tervamäki