Ei saa marista tuloeroista!

symbolikuva

Pieni lapsi marisee, kun hän on pahalla mielellä tietämättä syytä ja osaamatta sanoa, mitä haluaa. Poliittista keskustelua leimaa marina tulo- ja terveyseroista.

Tuloerojen tyypit ja muutosten syyt tarjoavat monimutkaisuudessaan rajattomia mahdollisuuksia tilastoilla valehtelemiseen. Jos aikasarjan alkupiste asetetaan tasa-arvon huippuvuoteen 1995, saadaan pahalta näyttävä trendi. Jos se siirretään muutamia vuosikymmeniä aikaisemmaksi, havaitaan vaihtelua molempiin suuntiin. Jos katsotaan tuloja kotitalouksittain, eroja syntyy, jos yksinhuoltajien määrä lisääntyy tai hyvin ansaitsevat menevät naimisiin keskenään.

Tuloero tarkoittaa, että yksilöt, kotitaloudet tai väestöryhmät saavat tai heille jää käytettäväksi eri määriä rahaa. Tulotasoa, puhdasta luontoa ja vapaa-aikaa ei lasketa.

Viime vuosikymmenenä tuloerot ovat kasvaneet kaikissa kehittyneissä maissa ja kaikilla toimialoilla, erityisesti rahoitusalalla. Palkallaan elävä keskiluokka joutuu toimettoman alaluokan ja yrittäjätulojaan kasvattavan yläluokan puristukseen. Tilastoista ei ilmene kattavaa selitystä.
Syyt, seuraukset ja mahdolliset toimenpiteet ovat erilaisia riippuen, katsotaanko tulonjakoa vai tulonmuodostusta.

Tulonjakoon vaikuttavat eri tulotyyppien verotus ja vastikkeettomat tuet. Jos katsotaan vain tulonjakoa, syntyy illuusio, että yhteiseen laariin sataa mannaa taivaasta, mutta jakopolitiikka vetää erot kieroon. On syytä marista, koska jossain joku näyttää antavan toisille soppakauhalla, toisille teelusikalla.

Jakoperusteita voidaan toki säätää, mutta raskaasti verotetussa taloudessa on aika vähän liikkumavaraa haittaamatta tulon muodostusta.

Kyvykkyyden merkitys

On syytä vaihtaa näkökulmaa ja kysyä, mistä minua työntekijänä palkitaan ja mitä asiakkaana suostun maksamaan?

Miksi kitsas työnantaja ja ahne omistaja taipuvat maksamaan yksille enemmän palkkaa ja bonuksia kuin toisille? Miksi joillakin yrityksillä on varaa osinkoihin, toisilla ei? Miksi rahoistaan kaksin käsin kiinni pitävä asiakas suostuu maksamaan joistakin hyödykkeistä enemmän, toisista vähemmän?

Tulonmuodostukseen vaikuttavat teknologia ja sen käytön vaatima koulutus ja kyvykkyys.

Massatuotannossa henkilökohtaisella kyvykkyydellä ei ole suurta merkitystä. Järjestelmä antaa ohjeet ja määrää tahdin.

Moderni teknologia on henkilökohtaista, vaatii yksilöllistä kyvykkyyttä ja johtaa pienempiin tulosyksiköihin. Asiakkaat maksavat mieluummin toteutuneista vaikutuksia kuin tuntitaksoitetuista suoritteista. Jos joku myy, hoitaa asiakkuudet ja tuo rahaa taloon, häntä kannattaa palkita aikaansaannostensa mukaan.

Massayhteiskunnan purkautuminen johtaa yksilöllisiin eroihin tulonmuodostuksessa. Vauraissa yhteiskunnissa kansanterveyttä selittää enemmän terveydestä huolehtiminen kuin sairauksien hoito. Jos jotkut ottavat terveystädin neuvoista vaarin ja toiset eivät, erot syvenevät.
Marinan sijasta pitäisi esittää syyt, asettaa tavoitteet ja ehdottaa toimenpiteitä.

Kuvitus Janne Tervamäki