Yrittäjän eläkelain uudistus olisi heikennys monille pienyrittäjille

Esitetty muutos johtaisi huomattaviin eläkemaksujen nousuihin ja pahimmillaan yritystoiminnan lopettamiseen ja työttömyyteen.

Profiilikuva
Kirjeitä
Teksti
Lukijoilta

Yel-uudistus olisi monille heikennys

Hallituksen esitys uudesta yrittäjän eläkelaista ei ”Liian kallista” -jutun (SK 45/2022) mukaan uudistaisi merkittävästi lain sisältöä. Monelle pienyrittäjälle esitetty muutos olisi kuitenkin merkittävä heikennys.

Yrittäjän eläkemaksujen perusteena on lain mukaan yrittäjän työpanosta vastaava työtulo eli palkka tai korvaus, jonka voidaan katsoa vastaavan yrittäjän tekemää työtä. Hallitus esittää lakiin lisäystä, jonka mukaan palkkana tai korvauksena pidettäisiin yksityisen sektorin kyseisen toimialan kokoaikaista työtä tekevien mediaanipalkkaa.

Jatkossa yrittäjät maksaisivat eläkemaksuja lähtökohtaisesti oman alansa mediaanipalkan mukaan, vaikka esimerkiksi freelance-journalistin keskimääräinen ansio on vain noin puolet siitä mitä työsuhteisella journalistilla. Lakiesityksen mukaan työtulon määrittelyssä huomioitaisiin myös yrittäjätoiminnan laajuus ja muutamia muita seikkoja, mutta siihen ei anneta riittävästi eväitä.

Tavoite on parantaa yrittäjien eläketurvaa ja saada yrittäjien työtulot vastaamaan paremmin yrittäjän työpanoksen arvoa. Tavoite on hyvä. Monilla yrittäjillä alhaiset eläkemaksut kuitenkin johtuvat maksukyvyn eikä maksuhalun puutteesta.

Esitetty muutos johtaisi huomattaviin eläkemaksujen nousuihin ja pahimmillaan yritystoiminnan lopettamiseen ja työttömyyteen. 

Eveliina Tuominen

Anna-Sofia Nieminen