Suomen tiedustelun välikädet voivat olla uhka demokraattiselle päätöksenteolle

Puheenvuoro: Tiedustelun ja läpinäkyvyyttä korostavan demokratian välillä on jännite, kirjoittaa dosentti Sakari Suutarinen.

Profiilikuva
Puheenvuoro
Teksti
Sakari Suutarinen
Suomen Kuvalehti

Välikäsien käyttäminen on yksi tiedustelupalveluille tyypillinen toimintatapa. Suomessa sellaisiksi ovat soveltuneet jo olemassa olevat kansalaisjärjestöt tai varta vasten jotakin tarkoitusta varten luodut organisaatiot.

Tällaisten välikäsien avulla toteutettujen hankkeiden rahoitusta on myös pystytty hoitamaan siten, että tiedusteluorganisaatioiden rahoja ei ole suoraan tarvinnut käyttää.

Silti hankkeisiin on voitu käyttää huomattavia rahasummia. Vastineeksi hankkeiden rahoittajat ovat saaneet itselleen etuja ja lisää vaikutusvaltaa.