Yhteinen tutkimus- ja koulutuspolitiikka vahvistaisi Eurooppaa

Yhteinen tutkimus- ja koulutuspolitiikka vahvistaisi Eurooppaa.

Profiilikuva
Puheenvuoro
Teksti
Hanna Snellman

Kyky yhdistää voimat kriisien selättämiseksi on Euroopalle elintärkeä. Koronapandemia, luontokato, talouskriisit ja turvallisuus­ympäristön muutokset ovat esimerkkejä ongelmista, joiden ratkomiseen yksittäisen maan voimavarat eivät riitä. Eurooppa tarvitsee yhä enemmän ns. laajaa strategista autonomiaa ja osana sitä yhteistä tutkimus-, koulutus- ja innovaatiopolitiikkaa. Globaalit haasteet edellyttävät yhteiskunnilta myös kykyä jatkuvaan uudistumiseen.

Yliopistot voivat tukea uudistumista vain, jos EU tekee kunnianhimoista tutkimus-, koulutus- ja innovaatiopolitiikkaa. Valtioiden rajat ylittävää korkeakouluyhteistyötä pitää lisätä. Unioniin on luotava aidot tiedon ja osaamisen sisämarkkinat parantamaan yhteiskuntien ja talouden kriisivalmiutta.

EU:n yhteistyö tutkimus-, innovaatio- ja koulutuspolitiikassa on tiivistynyt. Tärkeä askel oli eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA) uudistaminen vuonna 2019. Se tukee Euroopan selviytymiskykyä sekä vihreää ja digitaalista siirtymää. Mikään valtio ei pysty yksin ylläpitämään kaikkia huippututkimuksen tarvitsemia puitteita tai luomaan pandemioiden selättämiseen vaadittua osaamista. Myös tutkijoiden urapolkujen ja tasa-arvon edistäminen sekä tieteen avoimuuden ja akateemisen vapauden vaaliminen vaativat yhteisiä toimia.