Asunnonomistajia kannustettava ilmastonmuutoksen torjuntaan

Puheenvuoro: Asunnonomistajia pitää kannustaa ilmastonmuutoksen torjuntaan, kirjoittaa Kiinteistöliiton toimitusjohtaja Harri Hiltunen.

Profiilikuva
Puheenvuoro
Teksti
Harri Hiltunen
Suomen Kuvalehti

Yli kaksi kolmasosaa suomalaisista asuu omistusasunnossa ja noin neljännes vuokralla. Tällä vuosikymmenellä omassa asunnossa asuvien määrä on kasvanut noin 11 000:lla. Eniten on kuitenkin lisääntynyt vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa asuvien määrä: noin 240 000:lla eli 40 prosenttia. Valtion tukemissa ns. ARA-vuokra-asunnoissa asuvien määrä on puolestaan laskenut noin 100 000:lla eli 15 prosenttia.

Perustuslain mukaan julkisen vallan pitää edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä. Vaikka omatoimisuuteen kannustavia tukijärjestelmiä (mm. korkovähennys) on heikennetty, ei kiinnostus omistamiseen ole kadonnut. Myös vuokra-asuntomarkkinoiden kehitys kertoo halusta omistaa asuntoja pitkäaikaisena sijoituksena.

 

noin puolet kaikista asunnoista on asunto-osakeyhtiöissä, ja niiden merkitys asuntojen hallintamuotona kasvaa. Nykyinen asunto-osakeyhtiöiden toimintaa sääntelevä laki on vuodelta 2010. Sitä on syytä päivittää niin, että huomioidaan nykylaista saadut kokemukset ja esiin tulleet kehitystarpeet.