Perustetaan peruskassa

Pakollinen työttömyysvakuutus parantaisi työttömyysturvaa.

Profiilikuva
näkökulma
Teksti
Roope Uusitalo
Kirjoittaja on julkistalouden professori Helsingin yliopistossa.

Sininen puolue lienee kohta historiaa, mutta yhden avauksen voisi sinisten jäämistöstä käydä pelastamassa.

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila asetti maaliskuussa selvitysmiehen miettimään, miten työttömyysturvajärjestelmästä saataisiin nykyistä kattavampi. Selvitysmies Mauri Kotamäellä on vielä kuukausikaupalla aikaa ehdotuksen tekemiseen, mutta helpotan selvitysmiehen urakkaa ja tarjoilen yhden ratkaisuvaihtoehdon vapaasti käytettäväksi.

Suomessa työttömyysturva koostuu kaikille työttömille tarjolla olevista työmarkkinatuesta ja peruspäivärahasta sekä työttömyyskassoihin kuuluville maksettavasta, aikaisemmista tuloista riippuvasta ansiopäivärahasta. Ansiopäiväraha on keskimäärin noin kaksinkertainen peruspäivärahaan ja työmarkkinatukeen verrattuna.

Perusongelma työttömyysvakuutuksessa on, että työttömyysvakuutusmaksut ovat pakollisia, mutta vakuutusturvaa saavat vain työttömyyskassojen jäsenet.