SK:n lukijoilta: Maksuton toinen aste on uhka pienille lukioille?

Maksuton toinen aste on uhka pienille lukioille?

Profiilikuva
Kirjeitä
Teksti
Suomen Kuvalehti
Suomen Kuvalehti

Viimeinen niitti pienille lukioille?

Pienet lukiot sinnittelevät -jutussa (SK 27/2021) tuotiin ansiokkaasti esille joitain näkökulmia muuttotappiokuntien pienten lukioiden haasteisiin ikäluokkien pienentyessä ja kuntien talous- ja rekrytointivaikeuksien kasvaessa.

Yksi olennainen, tuore näkökulma jutusta kuitenkin puuttui: maksuton toinen aste. Jo tänä keväänä on ollut näkyvissä – ehkä myös jutussa esimerkkinä käytetyssä Konneveden lukiossa – tipahtaneita hakijamääriä pienempien paikkakuntien lukioissa. Näin on kehyskuntien lukioissa, joista julkisen liikenteen yhteyksillä pääsee uudistuksen myötä maksuttomasti kulkemaan lähikuntien suurempiin tai erikoistuneisiin lukioihin. Myös kauempana isommista kaupungeista sijaitsevilta paikkakunnilta vanhempien kynnys päästää nuori muuttamaan lukiota varten isommille paikkakunnille madaltuu, koska vanhemmille jää maksettavaksi enää vain osa asumisen ja elatuksen kustannuksista lukiokirjojen ja kannettavien tietokoneiden tullessa maksuttomiksi sekä Kelan opinto- ja asumistukien myötä.

Herää kysymys, olivatko hallituspuolueet maksuttoman toisen asteen uudistusta työstäessään täysin tietoisia sen vaikutuksista pienempien kuntien lukioille.

Katri Matilainen Haapajärvi