SK:n lukijoilta: Annetaan maahanmuuttajille mahdollisuus puhua suomea

Jokainen meistä voi opettaa maahanmuuttajille arkisuomea, jos emme ala puhua heti englantia.

Profiilikuva
Kirjeitä
Teksti
Suomen Kuvalehti
Suomen Kuvalehti

Puhutaan tulijoille suomea

Kahta mieltä -jutussa ”Ryhtiä kotoutukseen” (SK 5/2019) Eero Heinäluoma (sd) pitää mahdollisena, että kansalaisuuden myöntämisen ehdoksi asetetaan riittävä kielitaito. Suomen kansalaisuuden saamisen edellytyksiin kuuluu nykyisinkin riittävä suomen tai ruotsin taito. Sen voi osoittaa esimerkiksi YKI-testillä. Olen opettanut suomea testeihin valmentautuville ja todennut, että kansalaisuuden edellyttämät testit eivät ole helppoja.

Maahanmuuttajia on monenlaisia: työn tai perhesuhteiden vuoksi muuttavia, turvapaikanhakijoita, Suomen viranomaisten valikoimia kiintiöpakolaisia jne. Sekä ryhmien välillä että niiden sisällä erot pohjakoulutuksen tasossa ovat suuria.

Vastaanottokeskuksissa turvapaikkapäätöstä odottaville on yleensä vain vapaaehtoisvoimin annettavaa kielenopetusta. Kieltä opiskelevien motivaatio on aluksi yleensä korkea. Kun päätös venyy ja kuullaan yhä useampien saaneen kielteisen päätöksen, opiskelumotivaatio laskee. Turvapaikan saamiseen ei hankitulla kielitaidolla ole vaikutusta.

Moni miehensä työn mukana muuttanut nainen on yhtä korkeasti koulutettu kuin miehensäkin ja opiskelee ahkerasti suomea. Työpaikan etsiminen kuitenkin viivästyy, kun oleskelulupa on sidoksissa miehen työpaikkaan ja sitä jatketaan vain vuodeksi kerrallaan. Miehellä ei puolestaan ole tarvetta eikä aikaa suomen oppimiseen, sillä työssään hän käyttää englantia.