Suomen on kannettava vastuunsa luonnon monimuotoisuuden heikkenemisestä

Puheenvuoro: Ylikulutuksemme seurauksena luonto köyhtyy eniten kehittyvissä maissa.

Profiilikuva
Puheenvuoro
Teksti
Liisa Rohweder Anne Tarvainen
Suomen Kuvalehti

Selkärankaisten eläinten määrä on romahtanut maapallolla. WWF:n Living Planet -raportin mukaan selkärankaisten villieläinten populaatiot ovat pienentyneet maailmassa keskimäärin 60 prosenttia vuodesta 1970.

Määrän väheneminen ei jakaudu tasaisesti. Kun Euroopan, Pohjois-Afrikan, Venäjän ja Itä-Aasian kattavalla alueella eläinpopulaatiot ovat pienentyneet 31 prosenttia, lajirikkaissa Etelä- ja Keski-Amerikan maissa ne ovat pienentyneet 89 prosenttia. Suurimmat syyt eläinten määrän vähenemiseen ovat luonnonvarojen ylikulutus ja maankäytön muutokset erityisesti maatalouden tarpeisiin. Ne selittävät yhdessä jopa kaksi kolmasosaa eläinten määrän vähenemisestä.

 

Vaikka Suomessa luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ei ole ollut yhtä nopeaa kuin tropiikissa, suomalaiset eivät voi ummistaa silmiään koko maapalloa koskettavalta eläinkadolta. Ylikulutuksemme vaikutukset eivät suurimmaksi osaksi näy Suomessa, sillä monet tuotteistamme tai niiden raaka-aineet tulevat muualta. Ylikuluttamisen seurauksena luonnon monimuotoisuus on heikentynyt eniten kehittyvissä maissa.