Saamelaiskäräjien rahoituksen ja kaikkien saamelaisten kansalaisoikeuksien välillä on ristiriita

Profiilikuva
Puheenvuoro
Teksti
Klaus Krokfors

Saamelaiskäräjälain mukaan saamelaisilla on alkuperäiskansana saamelaisten kotiseutualueella kieltä ja kulttuuria koskeva itsehallinto. Ahvenanmaasta poiketen saamelaisten itsehallinto ei ulotu poliittiseen päätöksentekoon.

Käytännön toimia saamelaisasioissa ohjaa huomattavaa valtion rahoitusta saava saamelaiskäräjät. Kaikki saamelaiset eivät kuitenkaan ole siellä edustettuina, koska äänioikeus perustuu käräjien omiin päätöksiin. Käytännössä äänioikeus voidaan estää, ja näin on tapahtunut erityisesti monen inarinsaamelaisen kohdalla.

On erikoista, että alkuperäiskansaa edustava yhteisö rajoittaa itse populaatiotaan. Yleensä alkuperäiskansat toivottavat tervetulleiksi kaikki samanmieliset kansalaiset. Näyttää kuitenkin, että saamelaisasioita hoi­tavien motiivina on mahdollisten edunsaa­jien määrän minimoiminen.