Kolme haastetta yliopistoille

Puheenvuoro: Keskustelussa yliopistoista nousevat toistuvasti esiin tutkimuksen ja opetuksen suhde, eri tieteenalojen merkitys ja perusrahoituksen määrä.

Profiilikuva
Puheenvuoro
Teksti
Jukka Kola

Suomalaisessa keskustelussa yliopistoista nousee toistuvasti esiin teemoja tutkimuksen ja opetuksen suhteesta, eri tieteenalojen merkityksestä sekä perusrahoituksen määrästä. Nämä aiheet ovat näkyvästi pinnalla myös kansainvälisessä keskustelussa ja kuvaavat sitä murrosta, mikä tapahtuu juuri nyt maailmanlaajuisesti yliopistokentässä.

Tutkimuksen ja opetuksen suhde puhuttaa kansainvälisesti erityisesti tutkimukseen painottuvissa yliopistoissa. Monet yliopistoja vertailevat rankingit korostavat enemmän tutkimuksen kuin opetuksen tuloksia. Tutkimuksen merkitys korostuu myös siksi, että opetukseen on hankala saada ulkopuolista rahoitusta.

Jatkuvan oppimisen maailmassa opetuksen laadusta on kuitenkin pidettävä huolta: Oxfordin yliopistossa tehty tutkimus antaa viitteitä, että jopa puolet nykyisistä ammateista häviää seuraavan vuosikymmenen tai kahden aikana.

On avoin kysymys, mikä rooli yliopistoilla on jatkuvan oppimisen kentällä, ja mikä merkitys tutkinnoilla on tulevaisuudessa. Pystyvätkö yliopistot tarjoamaan ajanmukaista opetusta riittävän joustavasti? Tulevaisuuden tärkeimpiä työelämätaitoja ovat muun muassa kyky monimutkaiseen ongelmanratkaisuun ja kriittiseen ajatteluun, luovuus, tunneäly sekä yhteistyö-, johtamis- ja neuvottelutaidot. Näitä taitoja on syytä opettaa läpi koko koulutusjärjestelmämme, myös osana yliopistollista opetusta.