Puuta riittää metsäteollisuudelle

Äänekoskelle, Kuopioon ja Kemijärvelle riittää puuta, jos metsät hoidetaan, kirjoittaa Markku Remes.

Profiilikuva
metsänhoito
Teksti
Markku Remes
Suomen Kuvalehti

Suomen metsiä on hakattu lähes puolen vuosisadan ajan selvästi vähemmän kuin ne kasvavat. Valtakunnan metsien 11. inventoinnin (VMI 11) mukaan kotimaisen puun hakkuita voitaisiin lisätä kestävästi 22 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.

Hakkuumahdollisuudet lisääntyvät myös tulevaisuudessa aiemman metsänparannustoiminnan, metsiemme ikärakenteen ja puuston kasvulle suotuisan ilmastonmuutoksen vuoksi. Siten kotimaista raaka-ainetta riittäisi rakennettavan Äänekosken biotuotelaitoksen lisäksi vielä suunnitelluille sellutehtaille Kuopioon ja Kemijärvelle. Hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että Kansallisen metsästrategian mukaisesti Suomen metsistä voidaan korjata vuosittain 15 miljoonaa kuutiometriä vuodessa enemmän puuta jo ensi vuosikymmenellä. Tavoite on samaa luokkaa kuin kolmen uuden laitoksen vuodessa käyttämä puumäärä.

Puun saaminen laitoksille kuitenkin teettää paljon töitä. Teollisuuden puunkäyttömahdollisuuksia vähentävät tulevaisuudessa mittavat taimikonhoito- ja ensiharvennusrästit, joita on kertynyt VMI 11:n mukaan jo reilut 1,5 miljoonaa hehtaaria eli Keski-Suomen maakunnan metsäalan verran. Hoitorästit ovat keskittyneet yksityisten metsiin, joista tulee nykyisin 80 % kotimaisesta puusta.

Hoito- ja hakkuurästejä voitaisiin purkaa tehostamalla metsävaratiedon käyttöä. Jo 70 prosentilla Suomen yksityisten metsien alasta on jo ajantasainen tieto puuvaroista sekä hoito- ja hakkuutarpeista. Metsänomistajat voisivat saada Metsään.fi-palvelun avulla ilmaiseksi tiedon metsiensä puuvaroista, mitä mahdollisuutta kannattaisi käyttää enemmän. Hallitusohjelmassa korostetaan metsävaratietojen ja sähköisten palvelujen tehokkaampaa hyödyntämistä.

.