Sijoitusten ympäristövaikutuksista tarvitaan tarkempaa tietoa

Finanssisektorin viherryttämistä jarrutaan epätietoisuus siitä, millainen toiminta on kestävää.

Profiilikuva
Puheenvuoro
Teksti
Suomen Kuvalehti
Suomen Kuvalehti

Ympäristötietoisuus, erityisesti ilmastotietoisuus, on lyönyt läpi finanssialalla. Sijoittajat toivovat entistä ympäristöystävällisempiä keinoja ansaita tuottoja.

Lakikielellä puhutaan kestävästä rahoituksesta. ”Kestävä” viittaa kestävään kehitykseen, eli YK:n määrittelemiin tavoitteisiin edistää ympäristönsuojelua, yhteiskunnan hyvinvointia ja hyviä hallintokäytäntöjä. Synonyymina kestävälle kehitykselle käytetään myös lyhennettä ESG, joka tulee sanoista environment, social ja governance. Rahoitus puolestaan viittaa sijoittamiseen, luotonantoon ja kestävyysnäkökohdat huomioiviin vakuutuskäytäntöihin. Euroopan unioni käynnisti kunnianhimoisen kestävän rahoituksen toimintaohjelman vuonna 2018, ja sen päivitetty strategia julkaistaan lähiviikkoina.

Yksi suurimmista esteistä finanssisektorin viherryttämiselle on epätietoisuus siitä, millainen toiminta on kestävää. Käytännössä sijoittajat ja omaisuudenhoitajat tarvitsevat yrityksiltä aikaisempaa yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, miten niiden toiminta vaikuttaa edellä mainittuihin ESG-tekijöihin.

Tällä hetkellä yritykset raportoivat kestävyysvaikutuksistaan eri tavoin, pääasiassa vapaaehtoisuuteen perustuen. Valmistelussa on lakiesitys, jolla kestävyysraportointia säänneltäisiin nykyistä yksityiskohtaisemmin.