Yrityksen maineen menettäminen on helppoa, mutta palauttaminen vie aikaa

Vastuullisuuspuheiden on vastattava todellisuutta, muuten edessä on lähes välitön mainelommo.

Profiilikuva
Puheenvuoro
Teksti
Suomen Kuvalehti
Suomen Kuvalehti

Kansallis-Osake-Pankin pääjohtaja Jaakko Lassila totesi minulle 1980-luvun lopulla, että maineen menettäminen on helppoa, luottamusta ei voi pettää kuin kerran. Hän mainosti pankkiaan lausumalla ”Tosi on”. Kaikki ei ollut totta. Lassila itse kaatui niin sanottuihin Kouri-kauppoihin.

Maineella on inhimilliset kasvot, joko iloiset tai surulliset, harvoin neutraalit. Maine on käsitteenä moniselitteinen. Mietimme vuosia sitten T-Mediassa, miten maineen voisi pilkkoa eri osatekijöihin, miten sitä voisi mitata matemaattisesti luotettavasti ja miksi yritysjohto ei johda mainetekijöitä.

Päädyimme oktagoniin, jossa maine muodostuu kahdeksasta mitattavasta osatekijästä: hallinnosta, taloudesta, johdosta, innovaatioista, vuorovaikutuksesta, tuotteista ja palveluista, työpaikasta ja vastuullisuudesta. Vuodesta 2013 alkaen olemme tutkineet yli 2 000 organisaation mainetekijät.