Yhteiskunnalle välttämätön tutkimus on vaarassa

Ilman ratkaisuhakuista tutkimusta Suomi ei voi säilyä menestyvänä hyvinvointivaltiona.

Profiilikuva
Puheenvuoro
Teksti
Puheenvuoro

Hallitus linjaa kevään kehysriihessä tutkimusrahoituksen tulevaisuutta. Päätöksentekoa suoraan palvelevan, ratkaisukeskeisen tutkimuksen rahoitusta uhkaa raju leikkaus. Se vahingoittaisi yhteiskuntamme sopeutumiskykyä nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Toimiva tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) sisältää tasapainoisessa suhteessa tutkijalähtöistä perustutkimusta ja ratkaisuhakuista soveltavaa tutkimusta. Perustutkimus luo osaamista ja tuottaa ennalta-arvaamatonta vaikuttavuutta pitkällä aikavälillä. Soveltava tutkimus taas vastaa suoremmin akuutteihin tarpeisiin kohdentamalla voimavarat tiettyyn yhteiskunnan ongelmaan. Se jalostaa perustutkimuksen luomaa tietopohjaa nopeuttaen sen kehittymistä yhteiskuntaa ja elinkeinoelämää tukeviksi innovaatioiksi.

 

Vuonna 2014 perustetun strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) tavoite on hakea tutkimuksen avulla konkreettisia ratkaisuja suuriin, monitieteistä otetta vaativiin yhteiskunnallisiin haasteisiin. STN:n ohjelmien tuloksia on hyödynnetty useissa kansallisissa strategia- ja lainsäädäntöprosesseissa sekä elinkeinoelämässä.