Työpaikkakiusaamiselle nollatoleranssi

Puheenvuoro: Häirinnän kitkemisen sijasta on keskityttävä ehkäisyyn, kirjoittavat Liisa Hakala ja Helena Lamponen.

Profiilikuva
Puheenvuoro
Teksti
Liisa Hakala Helena Lamponen
Suomen Kuvalehti

Työpaikkakiusaaminen ei ole haitallista pelkästään kiusatulle, vaan siitä kärsii koko työyhteisö. Työpaikkakiusaamiselle onkin laitettava nollatoleranssi. Se on mahdollista, jos työpaikoilla keskitytään häirinnän kitkemisen sijaan sen ehkäisyyn.

Työturvallisuuslaissa kielletään häirintä, joka aiheuttaa työntekijän terveydelle haittaa tai vaaraa. Häirinnällä tarkoitetaan laissa järjestelmällistä ja jatkuvaa kielteistä toimintaa tai käyttäytymistä toista kohtaan.

Työpaikkakiusaaminen on siis työyhteisön jäseneen kohdistuvaa loukkaavaa, nöyryyttävää tai mitätöivää käyttäytymistä, kuten eristämistä, mustamaalaamista, selän takana puhumista tai painostamista. Tällöin käyttäydytään sanallisesti, teoilla tai asenteellisesti tavalla, joka aiheuttaa haittaa tai vaaraa loukkaavan kohtelun kohteena olevan henkilön terveydelle.