Metsän hiilinielukauppa vaikeuttaa ilmastonmuutoksen hillintää

Kompensaatiokaupalla ostaja voi jatkaa fossiilisten raaka-aineiden käyttöä, vaikka niistä tulisi luopua.

Profiilikuva
Puheenvuoro
Teksti
Suomen Kuvalehti
Suomen Kuvalehti

Ilmastonmuutos on ihmiskunnan yhteinen maailmanlaajuinen ongelma. Sen hillitsemiseksi on politiikkatoimien rinnalle kehitetty kaupallisia kompensaatiojärjestelmiä, joiden kautta voi ostaa esimerkiksi metsän hiilinielua ja korvata aiheuttamiaan fossiilihiilen päästöjä. Kysyntää on lisännyt EU:n hallitsemien hiilipäästöoikeuksien hinnannousu.

Joutomaiden ja entisten turvetuotantoalueiden metsitys hiilikaupalla lisää aidosti hiilensidontaa. Myös metsän kasvua ja hiilensidontaa oleellisesti parantavat toimet, kuten metsänlannoitus, ovat järkeviä. Metsänomistajille hiilinielukauppa tarjoaisi uuden ansaintakeinon. Kompensaation ostaja hakee metsän hiilinielusta edullista keinoa hiilitaseensa pienentämiseen.

Laajamittaisella talousmetsien hiilikaupan yleistymisellä on kuitenkin myös varjopuolensa, sillä se voi jarruttaa ilmastonmuutosta vastaan käytävää kamppailua.

Kompensaatiokaupalla ostaja voi jatkaa fossiilisten raaka-aineiden käyttöä, vaikka tärkein keino hillitä ilmastonmuutosta olisi juuri fossiilisista raaka-aineista luopuminen. Samalla fossiilitoimija ostaa markkinoilta pois kilpailijansa: uusiutuvan puuraaka-aineen, jolla voidaan korvata fossiiliset raaka-aineet lukuisissa eri kohteissa. Esimerkiksi Suomessa tuotettujen metsäteollisuuden tuotteiden kompensaatiovaikutuksen on laskettu olevan yli kuusitoista miljoonaa hiilidioksiditonnia.