Kansalliset intressit pitää määritellä pidemmällä aikajänteellä

Perinteinen sektorikohtainen toimintatapa ei tuota kansalliset intressit mahdollisimman hyvin ennakoivia ratkaisuja.

Profiilikuva
Puheenvuoro
Teksti
Puheenvuoro

Kansalliset intressit ovat läheistä sukua kansalliselle turvallisuudelle. Intresseissä on kysymys sellaisista tekijöistä, toiminnoista, prosesseista ja valmiuksista, jotka ovat maallemme elintärkeitä ja välttämättömiä. Ne täsmentyvät ajassa ja paikassa ja niiden yksityiskohtainen määrittäminen on vaikeaa. Niitä tuotetaan ja edistetään eri tahoilla eri tavoin.

Kansallisista intresseistä huolehtimiseksi tarvitaan mahdollistavaa lainsäädäntöä ja päätöksentekoa. Kyse on kansantalouden tekijöistä ja kulttuurisista ulottuvuuksista. Kansallisten intressien piiriin kuuluvia kauaskantoisia päätöksiä tehdään meillä esimerkiksi maankäytössä, koulutuksessa, taloudessa, energia- ja ilmastoasioissa ja työllisyydessä. Kyse on siitä, huomioidaanko ja ennakoidaanko yksittäisiä päätöksiä tehtäessä muut keskeiset sektorit ja hallinnonalat.

Toimintaympäristö on muuttunut. Sitä on vaikea ennakoida ja hallita. Kysymys kuuluu, olemmeko toimineet muutoksen edellyttämällä tavalla. Osaammeko konkretisoida tuotettua tietoa ja opimmeko kokemuksistamme? Tunnistammeko, kuinka asiat ja ilmiöt ovat yhä enemmän sidoksissa toisiinsa ja toisaalla tehdyt päätökset vaikuttavat toisaalla? Mahdollistavatko rakenteemme ja hallintoprosessimme strategisemman toiminnan?