Seuraavan hallituksen on pyrittävä pidentämään työuria keskeltä

Työvoimapulaa ei ratkaista vain maahanmuutolla, Työeläkevakuuttajat Telan yhteiskuntavaikuttamisen asiantuntija Turkka Sinisalo kirjoittaa.

Profiilikuva
Puheenvuoro
Teksti
turkka sinisalo

Ikääntyvällä Suomella ei ole varaa menettää etenkään nuoria aikuisia työkyvyttömyyseläkkeelle. Ratkaisuja on useita, mutta niillä alkaa olla kiire.

Työurien pidentämistä on esitetty hyvinvointivaltion pelastukseksi jo 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopulta. Talouspäättäjien mantraksi muodostui, että työuria tulee pidentää alusta, keskeltä ja lopusta.

Näkyvimmät tulokset on saatu työuran loppupäässä. Vuosina 2009–2021 suomalaisten keskimääräinen eläkkeellesiirtymisiän odote nousi jopa kolmella vuodella. Varttuneempien työllisyysaste on noussut ripeästi. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä on laskenut ennätysalhaiselle tasolle. Työeläkejärjestelmässä heitä on yli kolmannes vähemmän kuin kymmenisen vuotta sitten.

Suuremmat vaikeudet löytyvät nyt työ- urien alku- ja keskivaiheilta. Nuorten mielenterveysperusteiset sairauspäivärahakaudet ja työkyvyttömyyseläkkeet lisääntyivät 2010-luvulla. Kansalaisjärjestöjen auttavia palveluita käytetään ennätyksellisen paljon.