Selkokielen asema on turvattava lailla

Suomeen tarvittaisiin laki, joka turvaisi kansalaisille oikeuden saada palvelua selkokielellä.

Profiilikuva
Puheenvuoro
Teksti
Ulla Vanhatalo
Suomen Kuvalehti

Nykyaikainen yhteiskuntamme rakentuu kielestä. Viranomaisten viestejä, lakeja tai neuvotteluja on vaikea edes kuvitella ilman kieltä. Suomessa on tuoreimman arvion mukaan jopa 750 000 aikuista, jolle yleiskieli on liian vaikeaa.

Kielen ymmärtämistä ja käyttöä voi hidastaa moni seikka: kehitysvamma, oppimisvaikeus, muistisairaus tai se, että suomi tai ruotsi ei ole oma äidinkieli. Vaikea kieli estää pääsyn tietoon ja yhteiskunnan osallisuuteen.

Selkokieli on kielen muoto, jonka rakennetta, sanastoa ja sisältöä on tietoisesti muokattu helpommaksi. Sitä ymmärtää myös moni sellainen, jolle yleiskieli on liian vaikeaa. Suomi on ollut selkokielen kentällä kansainvälisesti tarkastellen aktiivinen toimija jo 1980-luvulta alkaen.

Monet viranomaiset, järjestöt ja muut tahot ovat yhdessä Selkokeskuksen kanssa tuottaneet selkokielistä informaatiota, uutisia ja kaunokirjallisuutta. Esimerkiksi Satakunnan sairaanhoitopiirin kaikki verkossa oleva asiakasviestintä on selkokielistä.