Sääntelyn lisääminen ei ole automaattisesti yhteiskunnan etu

Huolellisten ja riittävän laajojen vaikutusarvioiden tekeminen lainsäädännöstä on tärkeää.

Profiilikuva
Puheenvuoro
Teksti
hannu ijäs

Lainsäädännön lisäämistä on usein perusteltu erityisesti kuluttaja-asiak­kaan saamalla hyödyllä, kuten turvallisemmilla tuotteilla, puhtaammalla ympäristöllä tai tasapuolisuudella. Ne ovat erittäin tuettavia tavoitteita, mutta kaikella on hintansa. Sääntely aiheuttaa lähes aina kustannuksia ja rajoittaa monesti markkinoiden toimintaa ja siten innovaatioita. Kun sääntelyllä ratkaistaan ongelmia, kustannuksia ei usein arvioida riittävästi.

Huolellisen ja riittävän laajan vaikutusarvion tekeminen lainsäädännöstä on tärkeää, sillä muuten saatetaan toimeenpanna uudistuksia, jotka olisivat saaneet jäädä tekemättä. Kokonaisedun yhteiskunnalle on oltava suurempi kuin uudistuksen aiheuttama kustannus tai muu haitta.

Niiden, joita sääntely koskee, on ennen pitkää vietävä lisääntyneet kustannukset tuotteiden ja palveluiden hintoihin. Pitkällä aikavälillä siis asiakkaat maksavat sääntelyn kustannukset.

Finanssitoimiala on hyvä esimerkki pitkälle säännellystä alasta. Kaikki sääntely ei ole pahasta. Hyvä ja onnistunut sääntely voi parhaimmillaan parantaa finanssialan mahdollisuutta säteillä hyvinvointia ympäristöönsä. Kestävää kasvua tukee sopiva tasapaino sääntelyn ja markkinoiden toiminnan välillä.