Metaanipäästöjen rajoittaminen hidastaa merkittävästi ilmaston lämpenemistä

Suomessa suurin ihmisen toimintaan kytkeytyvä metaanin lähde on karjatalous.

Profiilikuva
Puheenvuoro
Teksti
Suomen Kuvalehti
Suomen Kuvalehti

Metaani on voimakas ilmastokaasu, jonka kohonneet pitoisuudet aiheuttavat merkittävän osan maapallon lämpenemisestä. Metaanin pitoisuus ilmakehässä on nykyisin melko voimakkaassa kasvussa. Kaikkia syitä pitoisuuksiin ei tiedetä, mutta osaksi nousu johtuu ihmisen toiminnan aiheuttamista päästöistä, osaksi mahdollisesti luonnon metaanintuoton kiihtymisestä lämpenemisen takia. Ilmakehän pitoisuudet voidaan kuitenkin mitata varsin tarkasti.

Metaanin elinaika ilmakehässä on noin kaksitoista vuotta. Se on lyhyt suhteessa hiilidioksidin elinaikaan, joka on sadan vuoden luokkaa. Jos metaanin vapautumisnopeutta ilmakehään onnistutaan vähentämään, sen aiheuttama pitoisuustaso ja säteilypakote (lämmittävä vaikutus) vähenevät 10–20 vuodessa vastaamaan alentunutta päästötasoa.

Metaanipäästöjä vähentämällä maapallon lämpenemistä voitaisiin rajoittaa nopeammin kuin hiilidioksidipäästöjä pienentävillä toimilla. Tietenkin hiilidioksidipäästöjä tulee myös rajoittaa, koska ne ovat suurin lämpötilaa nostava tekijä, mutta hiilidioksidin pitoisuuteen on vaikea vaikuttaa nopeasti.