Politiikan ja tieteen yhteistyötä pitää tiivistää

Poliitikkojen ja tutkijoiden yhteydenpitoa pitää tiivistää, ympäristöministeri kirjoittaa.

Profiilikuva
Puheenvuoro
Teksti
Krista Mikkonen
Suomen Kuvalehti

Kohtaamme politiikassa ja päätöksenteossa maailman monimutkaisuuden. Vaikka julkisessa keskustelussa ongelmat pelkistyvät joskus mustavalkoiseksi vastakkainasetteluksi, todellisuudessa yhteiskuntamme haasteet ovat yhteenkietoutuneita ja ylittävät hallinnonalojen rajat.

Luontokato ja ilmastonmuutos ovat esimerkkejä ongelmista, jotka lävistävät yhteiskunnan eri alueet ja muuttuvat nopeasti. Näiden ongelmien ratkomisessa päättäjät ja päätösten valmistelijat tarvitsevat vahvaa tukea tiedeyhteisöltä.

Myös hallitusohjelma lupaa kansalaisille päätöksenteon tietopohjan parantamista. Tiiviimpi yhteistyö tutkijoiden kanssa ja tiedon parempi hyödyntäminen hallinnossa ovat avaimia tämän lupauksen lunastamiseen.

Päätöksentekoon suunnattua tieteellistä tietoa ja asiantuntemusta on yhä kattavammin tarjolla, kun tutkimusrahoituksessa on alettu painottaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tiedepaneelit, kuten Ilmastopaneeli ja Luontopaneeli, tarjoavat tietoa niin päättäjille kuin julkiseen keskusteluun.