Käsitys työterveyshuollon tehtävästä hämärtynyt

Puheenvuoro: Työterveyshuollon lakisääteiset tehtävät tulee hoitaa, jos tavoitellaan työllisyysasteen nousua, kirjoittaa Pirkko Vihko.

Profiilikuva
Puheenvuoro
Teksti
Pirkko Vihko
Suomen Kuvalehti

Yrityksen tärkein resurssi ovat työntekijät. Ovatko? Ovat, mutta miten hyvin työnantaja tuntee tämän voimavaransa? Meillä käydään keskustelua niin työperäisestä maahanmuutosta kuin elinikäisestä oppimisesta. Samaan aikaan lopetetaan satojen henkilöiden työpaikkoja ja irtisanotaan työntekijöitä.

Digitalisaatio, teknologian kehitys ja globalisaatio vaikuttavat tähän. Kehitys ei kuitenkaan voi olla vain negatiivista. Milloin otetaan käyttöön ne edut, joita digitalisaatio ja uudet innovaatiot tuovat kehityksen ennustamiseksi? Nykyisin käytetään riittämättömästi tehtäväanalyysejä. Myös jo nyt tarjolla olevia henkilökohtaisia koulutustarvearvioita ja henkilöresurssien arviointia käytetään liian vähän.

Työpaikan ennaltaehkäisevän työterveyshuollon pitää olla asiantuntijaryhmänä mukana tässä työssä. Tiimiin pitää työpsykologien ja työfysioterapeuttien lisäksi kuulua koulutusarvioijia. Kyse on monialaisesta työpaikan työvoimaresurssoinnin osaamisesta.

Työssäkäyvän puolitoistamiljoonaisen väestön perusterveydenhuollon ja osin erikoissairaanhoidon hoitaa työterveyshuolto, jonka suurelta osin kustantaa työnantaja. Tähän on johtanut perusterveydenhuollon palveluiden huono saatavuus.