Jos halutaan lisätä työllisten määrää, pitää kiinnittää huomiota muihinkin kuin työttömiin

Tavoitteena oleva työllisyyden lisäys olisi mahdollista saavuttaa palkitsemalla työllistymisestä ja tehostamallla työurien pidentämistoimia.

Profiilikuva
Puheenvuoro
Teksti
Suomen Kuvalehti
Suomen Kuvalehti

Työllisten määrää pyritään kasvattamaan siirtämällä työttömiä työllisiin. Kuitenkin tilastojen mukaan uusista työllisistä valtaosa tulee muualta kuin työttömistä ja työelämästä poistuvista valtaosa päätyy muualle kuin työttömiksi.

Työmarkkinoilla on muutakin dynamiikkaa kuin pienet siirtymät työttömyyden ja työn välillä. Vuonna 2019 työmarkkinoilla aloitti 222 000 uutta työntekijää, ja saman verran työllisiä lopetti työelämässä.

Tilastokeskuksen kaikki Suomessa vakinaisesti asuvat kattava työssäkäyntitilasto antaa mahdollisuuden arvioida työllisten määrän muutosten syitä hyvin tarkasti. Vuonna 2019 kaikkiaan 67 308 työtöntä pääsi töihin, mutta 73 519 työllistä menetti työnsä. Lisäksi 52 000 työllistä siirtyi eläkkeelle, ja 100 000 lähti opiskelemaan tai hoitovapaille, muutti maasta tai kuoli.

Työttömien piiriin tuli 56 000 ihmistä muualta kuin työelämästä: opinnoista 23 095 nuorta, kotitalouksista 26 983, eläkkeeltä 1 535, maahan muuttaneista 3 572 ja armeijastakin 592.