Ihmisoikeuksien puolustaminen on kovaa diplomatiaa

Puheenvuoro: Kansainvälistä oikeutta kunnioittava Suomi on esimerkki, johon muut voivat samaistua, kirjoittaa alivaltiosihteeri Kai Sauer.

Profiilikuva
Puheenvuoro
Teksti
Kai Sauer
Suomen Kuvalehti

Ihmisoikeudet ovat motivoineet suurmiehiä ja muuttaneet historiaa. Kenraali Dwight D. Eisenhower kirjoitti pojalleen ennen Normandian maihinnousua: ”Mikään sota historiassa ei ole asettanut näin selkeästi mielivaltaisen sorron ja diktatuurin voimia ihmisoikeuksien ja vapauden edustajia vastaan.” Myös Helsingin Etykin vaikutus kylmän sodan päättymiseen tunnetaan.

Sääntöpohjaisen kansainvälisen järjestelmän puolustaminen on nyt vakiintunut osaksi niin Suomen kuin kumppaneidemme tavoitteita ja retoriikkaa.

Muun muassa suurvaltojen kehitys, populismin nousu ja yksilönvapauksien kaventuminen ovat aiheut- taneet toimintaympäristössämme painetta sääntöpohjaista kansainvälistä järjestelmää kohtaan. Sitä on rapautettu irtisanoutumalla sopimuksista tai yksinkertaisesti jättämällä sitoumuksia noudattamatta.

Hienosyisempää järjestelmän murentamista on säännöstön vesittäminen uusin kirjauksin tai tulkinnoin. Uusien tavoitteellisten sopimusten rakentaminen nykyisten pohjalle on käytännössä mahdotonta. Jos YK:n ihmisoikeusjulistuksesta neuvoteltaisiin nyt, vuoden 1948 kaltaiseen idealistiseen ja vahvaan lopputulokseen tuskin päästäisiin.