Euroopan ja USA:n strateginen kumppanuus perustuu yhteisiin turvallisuusetuihin ja arvoihin

Venäjän arvaamaton kehitys uhkaa Euroopan yhtenäisyyttä, kirjoittavat kirjoittavat ex-puolustusministerit Jim Mattis ja Jussi Niinistö.

Profiilikuva
Puheenvuoro
Teksti
Jim Mattis Jussi Niinistö
Suomen Kuvalehti

Suomen ja Yhdysvaltojen kahdenvälisen puolustusyhteistyön jatkuvuus sinetöitiin, kun sitä koskeva aiejulistus allekirjoitettiin Helsingissä viisi vuotta sitten. Asiakirja luo puitteet sotilaallisten suorituskykyjen kehittämiselle ja tarjoaa mahdollisuudet poliittiseen vuoropuheluun yhteisen tilannekuvan muodostamiseksi nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Suomen toimintaympäristö kuvataan valtioneuvoston tuoreessa puolustusselonteossa. Sen arvioidaan säilyvän jännitteisenä ja vaikeasti ennakoitavana. Selonteon linjaukset puolustuspolitiikasta ja puolustuskyvyn kehittämisestä ovat perusteltuja.

Suomi on sotilaallisesta liittoutumattomuudestaan huolimatta rakentanut toimivan puolustusyhteistyöverkoston sekä monikansallisella että kahdenvälisellä tasolla. Se vahvistaa Suomen turvallisuutta luoden yhteistoimintakykyä mahdollisten kriisien varalta. Se myös vahvistaa puolustuksen ennaltaehkäisykykyä kyseenalaistamalla sotilaallisen voiman käytön Suomea vastaan.