Avoimuus on tutkimustyön lähtökohta ja edellytys

Avoimuus on tutkimustyön lähtökohta ja edellytys, kirjoittaa Turun yliopiston rehtori Jukka Kola.

Profiilikuva
Puheenvuoro
Teksti
Jukka Kola

Turun yliopiston motto ”Vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle” muistuttaa yliopiston ainutlaatuisesta synnystä. Yliopiston perustaminen liittyi kansakunnan itsenäistymiseen ja suomalaisuuden rakentumiseen: nuori kansakunta tarvitsi suomenkielisen yliopiston, sivistyksen kehdon.

Turun yliopisto perustettiin Turun Suomalaisen Yliopistoseuran järjestämän laajan kansalaiskeräyksen turvin Kalevalan päivänä 28.2.1920. Sen syntyä ei kuitenkaan pidä nähdä vain kansallisuusaatteen ilmentymänä. Yliopistoon ja laajemmin koko tieteeseen on sisäänrakennettuna kansainvälisyyden ja ylirajaisuuden ideat. Yliopisto palvelee aina isänmaan lisäksi myös ihmiskuntaa: muutamme maatamme ja maailmaa paremmaksi paikaksi elää.

Nyt yliopiston satavuotisjuhlavuonna on ilo todeta, että yliopisto on kyennyt antamaan myös takaisin vapaalle kansalle. Yliopisto ei pelkästään ole ollut vuorovaikutuksessa yhteiskunnan kanssa, vaan se on samalla ollut kiinteä osa sitä.

Yliopisto on useita kertoja muovautunut yhteiskunnan tarpeisiin. Lääketieteen tiedekunnan perustamisella vuonna 1943 vastattiin sotaa käyvän kansakunnan lääkärivajeeseen. Osittain peruskoulu-uudistuksen innoittamana syntyi kasvatustieteiden tiedekunta 1974. Omana korkeakoulunaan aloittanut Turun kauppakorkeakoulu perustettiin alueen elinkeinoelämää vauhdittamaan vuonna 1950.