Professori Roope Uusitalo: 18 vuotta olisi sopiva oppivelvollisuusikä

NÄKÖKULMA: Ilman koulutusta jäämisen ongelma korjaantuu koulutuksella. Täysi-ikäisiä ei kouluun enää oikein voi pakottaa.

Profiilikuva
Teksti
Roope Uusitalo
Suomen Kuvalehti

Melkein joka viidennen 20–24-vuotiaan ainoa koulutodistus on peruskoulun päättötodistus. Näistä ilman peruskoulun jälkeistä koulutusta jääneistä noin 40 prosenttia on 25-vuotiaana kokonaan koulutuksen ja työelämän ulkopuolella. Melkein puolet ikäluokasta istuu kotona.

Kuulostaako pahalta – no niin pitäisikin.

Pelkän peruskoulun varassa olevilla nuorilla ei mene hyvin. Jotain siis pitäisi tehdä. Hyvistä ideoista ei onneksi ole varsinaista pulaa.

Hiljattain raporttinsa jättänyt nuorisotakuu-työryhmä teki parikymmentä ehdotusta peruskoulupohjalla paikkaa työelämästä etsivien tilanteen parantamiseksi.

Paraikaa esitystään kasaava kuuden ministeriön virkamiestyöryhmä sai aikaan 11-sivuisen luettelon käynnissä olevista hankkeista. Loppuun on koottu 15-kohtainen lista uusista ideoista.