Päätöksiä epävarmuudessa

Osa työllisyyttä edistävien uudistusten vaikutuksista on arvioitavissa, osa perustuu mutu-tietoon. Esimerkiksi paikallisen sopimisen vaikutuksista ei ole kunnon näyttöä.

Profiilikuva
näkökulma
Teksti
Roope Uusitalo
Kirjoittaja on julkistalouden professori Helsingin yliopistossa.

Viimeisen Tilastokeskuksen sivulta löytyvän tiedon mukaan 58-vuotiaista suomalaisista työttömänä oli vajaat yhdeksän prosenttia. 61-vuotiaista työttömien osuus oli yli 13 prosenttia.

Ero johtuu käytännössä kokonaan työttömyysputkesta. Työttömyysturvan lisäpäivät takaavat ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan vanhuuseläkeikään asti niille, jotka menettävät työpaikkansa 59-vuotiaana tai vanhempana.

Lisäpäiväjärjestelmä turvaa pitkäaikaistyöttömien toimeentuloa mutta samalla heikentää uuden työpaikan etsimisen kannustimia ja ohjaa työnantajia kohdentamaan irtisanomiset vanhimpiin työntekijöihinsä.

Työttömyysputken vaikutukset tunnetaan hyvin, koska järjestelmässä on diskreettejä ikärajoja, jotka kaiken lisäksi ovat aina välillä muuttuneet. On siksi ollut mahdollista arvioida putken vaikutuksia vertaamalla muuten melkein samanlaisia ryhmiä, joista toinen pääsee putkeen mutta toinen ei.