Venäjä pelaa historialla

Moskova ymmärtää historian arvon politiikan käyttöaineena ja koeteltujen ratkaisujen varastona. Hyvä esimerkki on ulkoministeri Sergei Lavrovin kirjoitus vuodesta 1989.

Profiilikuva
näkökulma
Teksti
Hiski Haukkala

Olen ottanut tavakseni moittia opintojaan aloittavia opiskelijoitani siitä, että he eivät tunne historiaa.

Nykymuotoinen lukio ei enää anna riittäviä valmiuksia kansainvälisen politiikan opiskeluun: historiaa opetetaan liian vähän ja omaehtoinen aiheeseen paneutuminen ei enää ole muodissa.

Moitteeni ovat osin kohtuuttomat. Ajallemme on ominaista historiattomuus. Julkista keskusteluamme hallitsevat nykyhetki ja tuleva, mutta menneessä aikamuodossa asioista puhutaan vain harvoin, jos ollenkaan. Opiskelijat ovat siis hyvin ajassaan kiinni.

Historiattomuus voi kuitenkin olla ongelma, jos joutuu tekemisiin ihmisten kanssa, joilla ei ole samaa sokeaa pistettä.