Pilaavatko kaupunkibulevardit ilman?

Terveysriskit on otettava huomioon kaupunkisuunnittelussa.

Profiilikuva
hiukkaspäästöt
Teksti
Sampo Saari Topi Rönkkö

Osmo Soininvaara kirjoitti Näkökulma-palstalla (SK 29/2015) tulevaisuuden kaupunkisuunnittelusta. Hän kuvasi kirjoituksessaan Helsingin kaupungin vuoteen 2050 tähtäävää yleiskaavavalmistelua. Valmistelu sisältää ison kaupunkirakenteeseen vaikuttavan muutoksen, jossa moottoriteitä muutettaisiin kaupunkibulevardeiksi. Tämä muutos mahdollistaisi uusien asuinrakennusten rakentamisen ja kaupunkirakenteen merkittävän tiivistämisen.

Kaupunkirakenteeseen ja liikennejärjestelmään kohdistuvissa suurissa muutoksissa tulisi ottaa huomioon tieliikenteen aiheuttamien ilman epäpuhtauksien aiheuttamat ilmanlaatu- ja terveysriskit. THL:n mukaan keuhkoihin kulkeutuvien pienhiukkasten on todettu aiheuttavan enemmän terveyshaittaa kuin muut ilmansaasteet yhteensä. Pienhiukkasille altistuminen näkyy hengitystieoireiden ja useiden sairauksien lisääntymisenä. Ns. ratikkakaupungissa tieliikenteen pakokaasut ja liikenteen nostattama katupöly ovat suurimpia pienhiukkasten lähteitä, eli riskit ovat suurimmat kulkuväylien läheisyydessä.

 

Moottoriteiden muuntaminen kaupunkibulevardeiksi muuttaa väistämättä sekä liikenteen ilmanlaatuvaikutuksia että ihmisten altistumista liikenteen päästöille. Tämän hetken tiedon mukaan suurimmat ilman pienhiukkaspitoisuudet mitataan kaupunkialueella tyypillisesti ns. katukuiluympäristöissä, joissa vilkasliikenteistä katua reunustavat korkeat rakennukset. Rakennusten tekniikasta riippuen ulkoilman hiukkaspitoisuudet voivat vaikuttaa merkittävästi myös kadunvarren rakennusten sisäilman hiukkaspitoisuuksiin. Tutkimusten mukaan pitoisuudet kuitenkin pienenevät nopeasti, kun siirrytään kauemmas tiestä. Nämä asiat olisi hyvä huomioida, kun mietitään kaupunkibulevardia ympäröivien rakennusten sijoittelua, käyttöä ja tekniikkaa.

Siirtyminen moottoriteistä kaupunkibulevardeihin voi vaikuttaa toisaalta ajosuoritteeseen ja toisaalta kaupunkilaisten altistumiseen ilman epäpuhtauksille. Tuoreiden tutkimusten mukaan toistuvista kiihdytyksistä ja jarrutuksista koostuva ajosuorite tuottaa merkittävästi enemmän hiukkaspäästöjä kuin tasaisella nopeudella ajaminen.