Perintövero on sattumanvarainen eikä ota huomioon maksukykyä

Perintöverokeskustelulle on perustellut syynsä, kirjoittaa Matti Vanhanen.

Profiilikuva
Perintövero
Teksti
Matti Vanhanen
Kirjoittaja on kulttuurivaikuttaja ja entinen kansanedustaja.

Miksi perintöverosta keskustellaan? Yhteiskunnallisia syitä on kolme.

Perintö- ja lahjaveroa on kiristetty tuntuvasti kolmen viime vuoden aikana 13 prosentista 20 prosenttiin. Toiseksi yritysten sukupolvenvaihdosten tarve kasvaa juuri nyt tuntuvasti suurten ikäluokkien ansiosta. Ja kolmanneksi: sukupolvenvaihdoksissa lahjaveron maksaminen osingoilla kutistaa yrityksen omaa pääomaa, jonka merkitys investointien rahoittamiseksi rahamarkkinoiden muuttuessa on kasvanut merkittävästi.

Keskustelu veron korvaamisesta luovutusvoittoverolla on muuttunut vakavaksi, koska Ruotsi ja Norja ovat tehneet niin ja koska Suomessa tehdyn selvityksen mukaan uudistus voitaisiin tehdä ainakin keskipitkällä aikavälillä valtion kannalta veroneutraalisti.

PTT päätyi siihen, että perintöverosta myyntivoittoveroon siirtyminen ei muuttaisi juuri tulonjakoa, koska molemmat verot kohdistuvat varallisuuserojen näkökulmasta samoihin ryhmiin.

Sukupolvenvaihdosten kannalta Suomi kuuluu Euroopassa vähemmistöön ja Ruotsi on valtavirrassa. Asiaa koskevassa selvityksessä esimerkkinä käytettiin 10 miljoonan euron arvoista yritystä. Kuolemantapauksessa 19 maassa sukupolvenvaihdos voidaan tehdä ilman perintöveroa. Suomi kuuluu yhdeksään veroa perivään maahan, ja meidän veromme on viimeisen korotuksen jälkeen viidenneksi kirein.