Pelkkä puhe eläkkeiden leikkaamisesta saattaa horjuttaa Suomen taloutta: ”Huoli voi saada kaikki kynnelle kykenevät säästämään”

Kolumni: Talouskasvu ja työllisyys saattavat olla pian kotimaisen kysynnän varassa. Eläkeläiset ovat tärkeitä yksityisen kulutuksen maailmassa, kirjoittaa Suvi-Anne Siimes Kanava-lehdessä.

Profiilikuva
eläkeläiset
Teksti
Suvi-Anne Siimes

Eläkeläisten kulutusmahdollisuudet riippuvat suoraan nykyisten ja tulevien kokonaiseläkkeiden tasosta ja epäsuorasti eläkejärjestelmään kohdistuvasta luottamuksesta”, kirjoittaa Suvi-Anne Siimes Kanava-lehdessä 7/2019.

Suomen Kuvalehti julkaisee Siimeksen kolumnin kokonaisuudessaan.

 

Väestön ikääntyminen on yksi aikamme megatrendeistä. Se oli ajankohtainen jo silloin, kun toimin itse politiikassa. Ikääntymisen kustannuksia padottiin tuolloin muun muassa poistamalla aiemmin kaikille yli 64-vuotiaille maksettu kansaneläke niiltä, joille oli kertynyt tietyn rajan ylittävä määrä itse ansaittua työeläkettä.

Tämä kansaneläkkeen niin sanottu työeläkevähenteisyys oli iso muutos eläkepolitiikan periaatteissa, ja se tuli voimaan vuoden 1996 alussa. Muutos oli poliittisesti vaikea, mutta sosiaalipoliittinen linja oli kirkas ja selkeä: kansaneläkkeestä tehtiin aito vähimmäiseläke, jota maksetaan vain niille, joiden muut eläketulot ovat hyvin vähäisiä tai peräti olemattomia. Lakisääteinen työeläke ajateltiin puolestaan ensisijaiseksi vanhuuden turvaksi niille, joilla oli oman työuran aikana kertynyt siihen oikeuttavia ansioita.