Tappavaa voitontavoittelua

Ihmisiä kuolee turhaan, koska lääkehuollon taloudelliset pelisäännöt ovat kelvottomat.

Profiilikuva
näkökulma
Teksti
Osmo Soininvaara
Suomen Kuvalehti

Syyskuussa Helsingin Sanomat teki jutun geenivirheestä johtuvaa SMA-tautia sairastavasta Lucas-pojasta. Tauti vie voimat lihaksista ja johtaa lopulta kuolemaan. Perhe pani toivonsa uuteen lääkkeeseen, nusinerseeniin, joka oli alkuvuodesta hyväksytty käyttöön EU:ssa.

Joulukuussa terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto PALKO päätti suositella, ettei nusinerseenia makseta Suomessa julkisen terveydenhuollon varoista.

Lääke on todella kallis. Ensimmäisen vuoden hoito maksaa puoli miljoonaa euroa ja seuraavat vuodet neljännesmiljoonan. SMA-potilaita on Suomessa joitakin kymmeniä. Heidän lääkehoitonsa maksaisi yli kymmenen miljoonaa euroa vuodessa.

Julma, mutta perusteltu päätös. Jos raha otettaisiin muusta terveydenhuollosta, säästöt tuottaisivat paljon enemmän haittaa terveydelle kuin nusinerseeni tuottaa hyötyä. Jos terveydenhoitobudjettia korotettaisiin, löytyisi tällekin rahalle parempia kohteita.