Osaajien johtaminen ratkaisee

Korkeasti koulutetut ja taitavat työntekijät tarvitsevat uutta johtajuutta, jonka jo osaavat monet nuoret yrittäjät.

Supercell on se suomalaisyritys, johon japanilaiset sijoittivat yli miljardin ja jonka nuoret johtajat ilmoittivat maksavansa mielellään veronsa Suomeen – ovathan he saaneet koulutuksensa ja eväänsä elämään täältä. Tällainen oppi tuntuu oudolta maassa, jonka vanhemmista huippumenestyjistä moni saarnaa ja toimii aivan toisin.

Tässä lehdessä Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paananen kertoo, millaisia johtamisajatuksia menestyksen taustalla on. Ajatukset ovat varsin yksinkertaisia: on luotava parhaille ihmisille paras mahdollinen työympäristö, onnistumisen puitteet

 – ja sitten on pysyttävä pois tieltä. Kun tarpeeksi monta lahjakkuutta saa aikaa yhdistää voimansa, voi syntyä hittituote. Myös muitten johtamisen asiantuntijoiden neuvot ovat samansuuntaisia: olennaisinta on auttaa ihmisiä antamaan parastaan, kasvamaan täyteen mittaansa.

 

Luottamus, vapaus ja vastuu tuntuu yksinkertaiselta yhdistelmältä ja näyttö sen toimivuudesta on kiistaton. Johdettaessa asiantuntijoita nykyajan yrityksissä koko työyhteisön kaikki korkeasti koulutetut yksilöt ovat avainhenkilöitä, jotka luovat ja ylläpitävät menestystä. Johtaminen on huolen pitämistä ihmisistä ja uutta luovien tekijöiden hankintaa yhteisöön.