Vihreän velan maa

Touhukkaat ruotsalaiset nousivat maailman huipulle ympäristöinvestointien rahoituksessa. Muut seuraavat perässä.

Profiilikuva
ilmastonmuutos
Teksti
Annukka Oksanen
Kirjoittaja on Kööpenhaminassa asuva toimittaja.

Maailmanpankin rahoitusosastolle tuli vuonna 2007 yllättävä puhelu. Ryhmä ruotsalaisia eläkerahastoja halusi sijoittaa ympäristöprojekteihin mutta ei tiennyt, miten löytäisi sopivia kohteita ruotsalaisten eläkerahoille.

Samana vuonna Euroopan investointipankki oli laskenut liikkeelle maailman ensimmäisen vihreän velkakirjan. Kun Maailmanpankki sai omansa markkinoille vuonna 2008, sen oli kehittänyt ruotsalainen Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) kansainvälisen rahoituslaitoksen kanssa.

SEB profiloitui vihreän rahoituksen asiantuntijaksi ja jalosti siitä itselleen tuottoisan bisneksen. Wallenbergilaisesta pankista vihreän velan viesti levisi tehokkaasti pitkin Tukholman pääkonttoreita ja ruotsalaisten yritysjättien kumppaneille maailmalle.

Vihreällä rahoituksella tarkoitetaan ympäristöinvestointeihin, esimerkiksi ilmastokriisin torjuntaan, käytettävää rahoitusta. Vihreät joukkolainat (green bonds) ovat muuten samanlaisia kuin tavalliset joukkolainat, mutta velka pitää käyttää sovittuihin, ympäristöä kohentaviin kohteisiin.