Pitkä kiista yleissitovuudesta

Sopimusjärjestelmän muutokset eivät poista tarvetta hillitä palkkakilpailua ja tukea suomalaisten yritysten kustannuskilpailukykyä.

Profiilikuva
näkökulma
Teksti
Roope Uusitalo
Kirjoittaja on julkistalouden professori Helsingin yliopistossa.

Yleissitovat työehtosopimukset ovat säädelleet suomalaisten työsuhteiden ehtoja 50 viime vuoden ajan, 1970-luvun alusta lähtien. Yleissitovuuden vuoksi alan työehtosopimuksia pitää noudattaa myös yrityksissä, jotka eivät sopimuksen tehneeseen järjestöön kuulu.

Metsäteollisuuden työnantajajärjestön ilmoitus lopettaa koko alaa koskevien sopimusten tekeminen on suomalaisessa työmarkkinahistoriassa iso muutos. Kun alakohtaista työehtosopimusta ei ole, ei voi olla yleissitovia määräyksiäkään.

Metsäteollisuutta paljon suuremmassa Teknologiateollisuudessa yleissitovuuden kohtalo selviää vasta kun tiedetään, miten suuri osa työnantajista uuteen työnantajajärjestöön liittyy. Sen jälkeen pitää vielä saada aikaan työehtosopimus, jonka edustavuutta yleissitovuuden vahvistamislautakunta aikanaan arvioi.