Riippumaton tutkimus, kuka maksaa?

Ollakseen vaikuttavaa taloustutkimuksen pitää olla riippumatonta – myös tutkimuksen maksajasta. Tutkimuslaitos ei saa muuttua agendavetoiseksi argumenttitehtaaksi.

Profiilikuva
näkökulma
Teksti
Roope Uusitalo

Suomessa on neljä varsinaista taloudellista tutkimuslaitosta. Taloustieteellistä tutkimusta tehdään toki muuallakin, mutta esimerkiksi yliopistojen tutkimus on ajoittain aika kaukana ajankohtaisista talouspolitiikan kysymyksistä. Siksi tutkimuslaitoksilla on tärkeä rooli.

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) on valtion virasto, jonka menoista isoin osa katetaan valtion budjetista. Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT) taustalla on joukko ammattiliittoja. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (Etla) on työnantajien ja elinkeinoelämän järjestöjen rahoittama tutkimusorganisaatio. Pellervon taloustutkimuksen (PTT) takana taas on osuustoimintaväkeä, kuten MTK ja Osuuspankki.

Tällä ei ole ollut juuri merkitystä.

Kaikki tutkimuslaitokset palkkaavat samoilta markkinoilta tohtorikoulutuksen saaneita ammattitutkijoita, jotka aina välillä siirtyvät tutkimuslaitoksesta toiseen. Kaikissa tutkimuslaitoksissa pyritään tekemään akateemisesti korkeatasoista tutkimusta tärkeistä teemoista ja julkaisemaan sitä myös kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä. Kaikki tutkimuslaitokset tarvitsevat rahoitusta ja kilpailevat siksi esimerkiksi Suomen Akatemian puhtaasti tieteellisten kriteerien perusteella jaettavasta rahasta.