Kun koelaboratoriona on koko maailma

Kolme taloustieteilijää sai Nobelin suurten yhteiskunnallisten päätösten tutkimiseen sopivien työkalujen kehittämisestä.

Profiilikuva
näkökulma
Teksti
Roope Uusitalo

Taloustieteen Nobel-palkinto myönnettiin David Cardille luonnollisia koeasetelmia hyödyntävistä tutkimuksista sekä Joshua Angristille ja Guido Imbensille tällaisten kokeiden analysointiin tarvittavien tutkimusmenetelmien kehittämisestä.

Nobelistikolmikon tunnetuimmat tutkimukset koskevat asevelvollisuuden, korkeakoulutuksen, maahanmuuton ja minimipalkan vaikutuksia. Mistään näistä ei voi käytännöllisistä ja eettisistä syistä järjestää kontrolloituja satunnaiskokeita. Card, Angrist ja Imbens näyttävät, miten luotettavia arvioita vaikutuksista voidaan tuottaa ilman kontrolloitua koettakin.

 

Monen yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tavoitteena on arvioida erilaisten päätösten vaikutuksia. Joshua Angrist halusi tutkimuksessaan selvittää, miten Vietnamin sotaan joutuminen vaikutti myöhempään työuraan. David Card taas pyrki tutkimaan, miten minimipalkan nosto vaikuttaisi työllisyyteen ja miten paljon koulutus kasvattaa palkkoja.