Museoiden tulisi rohkeasti liittää toimintaansa tulevaisuusnäkökulmia

Museot voivat auttaa ihmisiä pohtimaan tulevia sukupolvia ja ottamaan vastuuta luonnosta.

Profiilikuva
Puheenvuoro
Teksti
Katriina Siivonen Leena Paaskoski Pauliina Latvala-Harvilahti

Elämäntapamme kuluttaa luontoa niin, että maapallon rajat tulevat vastaan. Jotta suunta saataisiin käännettyä, tarvitaan yhteistä arvokeskustelua, kykyä kuvitella tulevaisuuksia ja halua muuttua. Kun ymmärrämme menneisyyden kehityskulkuja ja nykyisiä haasteita, meidän on mahdollista havahtua sekä muutoksen tarpeeseen että sen mahdollisuuteen ja rakentaa kestävämpää tulevaisuutta.

Eri tahoja yhteen saattava, osallistava, kulttuuria omaehtoisesti uusiva prosessi on tarpeen kestävyysmurroksen aikaansaamiseksi. Museoilla on kykyä luoda sekä seiniensä sisälle että niiden ulkopuolelle elämyksellisiä tiloja, joissa ihmiset pääsevät yhdessä kuvittelemaan kestäviä tulevaisuuksia ja keinoja kestävän maailman rakentamiseen.

Valtakunnallinen mu­seo­poliittinen ohjelma Mahdollisuuksien museo (2018) peräänkuuluttaa museoiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Dynaamiset museot voivat olla muutoksen vauhdittajia. Ne toimivat yhdessä ihmisten kanssa siellä, missä mu­seoita kulloinkin tarvitaan.